Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София кв. Илиянци в.ф. 24510-София Технически дейности НКПД-2422 6056 Бакалавър Експерт 29/02/2024
гр. София Военно окръжие І степен - Пловдив Експертна длъжност Бакалавър „Експерт в офис за военен отчет в райони/общини“ на постоянен трудов договор 26/01/2024
гр. София кв. Илиянци в.ф. 24510-София Технически дейности НКПД-1219 6011 Бакалавър Ръководител звено 29/02/2024
гр. София кв. Илиянци в.ф. 24510-София Технически дейности НКПД-2145 6001 Бакалавър инженер химик 29/02/2024
гр. София Министерство на отбраната изпълнител Средно образование Специалист, държавна администрация в дирекция "Логистика" 21/01/2024
гр. София Военна академия "Г. С. Раковски" Администрация Средно образование Технически изпълнител в отдел "Логистика" по Допълнително разписание на длъжностите 26/01/2024
гр. София Военна академия "Г. С. Раковски" Администрация Бакалавър Старши експерт в отдел "Логистика" по Спомагателно длъжностно разписание 26/01/2024
гр. София Военна академия "Г. С. Раковски" Право Магистър Старши юрисконсулт 26/01/2024
гр. Велико Търново Военно окръжие ІІ степен - Велико Търново Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител 26/01/2024
гр. Силистра Военно окръжие ІІ степен - Силистра Техническа длъжност Средно образование Оперативен дежурен 26/01/2024
гр. София Военно формирование 52750 Проектиране ЕС Бакалавър Старши експерт в сектор "Проектиране на електрически системи" (по оптични и медни структурни кабелни системи) 30/03/2024
гр. София Комендантство - МО Обществено хранене Средно образование Майстор - сладкар. Длъжността се овакантява от 05.02.2024 г. 26/01/2024
гр. София Военна академия "Г. С. Раковски" Администрация Магистър Главен експерт в сектор "Качество на образованието и акредитация" на отдел "Учебна дейност" 17/01/2024
гр. София ВМА - гр. София Здравеопазване Не се изисква образование Общ работник в МБАЛ - София 09/01/2024
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование НАСТРОЙЧИК, РЕЖЕЩИ МЕТАЛООБРАБОТВАЩИ МАШИНИ/СТРУГАР/ 19/04/2024
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование ОПЕРАТОР ПО РЕМОНТ НА ВЪОРЪЖЕНИЕ, ВОЕННИ ТЕХНИКИ И ИМУЩЕСТВА 02/02/2024
гр. Разград Военно окръжие ІІ степен - Разград Техническа длъжност Средно образование Оперативен дежурен 26/01/2024
гр. Банкя Военно формирование 32610 Финанси Магистър Главен счетоводител, бюджетен. 31/01/2024
гр.Карлово Държавна Детска градина "Светлина" към МО обслужване Средно образование Изпълнител 10/01/2024
Белене 28880 Охранителна дейност Средно образование Охранител 22/01/2024

Страници