Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Варна в.ф. 34410 - Варна Транспортни дейности Средно образование Шофьор, автобус 31/08/2023
гр. Варна в.ф. 34410 - Варна Технически Средно образование Автомеханик 31/08/2023
гр. Казанлък Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Разпореждане и експлоатация на имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната Средно образование изпълнител в отдел "Жилищен фонд" в дирекция "УСЖФ" 22/05/2023
гр. Варна в.ф. 26800 - Варна Администрация Средно образование Старши специалист в регистратура за класифицирана информация 24/05/2023
гр. Пловдив Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" разпореждане и експлоатация на имотите от жилищния фонд на Министерството на отбраната Средно образование изпълнител в отдел "Жилищен фонд" в дирекция "УСЖФ" 22/05/2023
гр. София ВМА - гр. София Администрация Магистър Главен юрисконсулт в служба "Обществени поръчки" 15/06/2023
гр. София ВМА - гр. София Здравеопазване Не се изисква образование Общ работник в МБАЛ - София - 7 вакантни длъжности 15/06/2023
гр. София ВМА - гр. София Здравеопазване Не се изисква образование Общ работник в МБАЛ - София - 7 вакантни длъжности 15/06/2023
гр. Враца Военно окръжие ІІ степен – Враца Експертна длъжност с аналитични функции Бакалавър Експерт 19/05/2023
София в.ф. 22970 услуги Средно образование Чистач 31/05/2023
София в.ф. 22970 услуги Средно образование работник,кухня 31/05/2023
София в.ф. 22970 услуги Средно образование технически изпълнител 31/05/2023
гр. Ботевград Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Социално и техническо обслужване Средно образование Специалист 15/05/2023
к.к. Пампорово Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-огняр 15/05/2023
гр. Ловеч Военно окръжие ІІ степен – Ловеч Експертна длъжност Бакалавър Експерт 12/05/2023
гр. София Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" Техническа длъжност Средно образование Технически сътрудник 12/05/2023
с. Негушево в.ф. 52370 Обслужващи Средно образование Дърводелец 26/05/2023
ГР. БУРГАС В.Ф. 32890 - БУРГАС ИЗПЪЛНИТЕЛСКА Средно образование РАБОТНИК, КУХНЯ 12/05/2023
гр. Варна в.ф. 32140 Охрана Средно образование Пазач, въоръжена охрана 15/05/2023
гр. София в. ф. 26480 Експертна Бакалавър Главен експерт в отделение "Логистика" 07/05/2023

Страници