Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Бургас В.Ф. 54950 ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ Средно образование ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 15/10/2018
Стара Загора Държавна детска градина,,Калина" към Министерство на отбраната Образование Средно образование Изпълнител 30/04/2019
Стара Загора Държавна детска градина,,Калина" към Министерство на отбраната Образование Средно образование Изпълнител 31/08/2019
гр. Плевен в. ф. 22160 Обслужващ персонал Средно образование Работник, поддръжка на сгради 12/10/2018
гр. Пловдив в. ф. 46690 Администрация Средно образование Главен специалист в отделение "Финанси" 04/10/2018
гр. Разград Военно окръжие II степен – Разград Експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование Главен технически сътрудник 12/10/2018
Стара Загора 24150 счетоводство Средно образование Главен специалист 19/10/2018
Стара Загора 54140 шивашки услуги Средно образование Шивач 10/10/2018
Централен артилерийски технически изпитателен полигон с. Змейово, войскови район извън населеното място. Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26940) Технически длъжности – Изпълнители І група Средно образование „Изпитател на въоръжение, военни техники и имущества“ 10/10/2018
test test test Бакалавър test 19/09/2018
test test test Магистър test 18/09/2018
София 44510 обслувваща Средно образование „Технически изпълнител” в “Домакинско отделение” 17/10/2018
София 44510 счетоводен отчет Бакалавър Старши счетоводител в звено „Счетоводен отчет на финансовите и материалните ресурси” 17/10/2018
с. Горна Малина 18270 Технически длъжности Средно образование Огняр 29/10/2018
гр. Варна 32140 Транспортни дейности Средно образование Шофьор, автобус 28/02/2019
гр. София Централно военно окръжие Експертна длъжност с аналитични и контролни функции Бакалавър Старши експерт 28/09/2018
гр. Варна в.ф. 34410 - Варна Осигуряване Основно образование Чистач 10/09/2018
гр. Пловдив в. ф. 52530 Обслужващ персонал Средно образование Огняр на парен котел 04/10/2018
8637,с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол 26030 Технически изпълнител I група Средно образование Авиомеханик 30/09/2018
8637, с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол 26030 Технически длъжности изпълнители II група Средно образование Стругар 30/09/2018

Страници