Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София ЦВО Администрация Средно образование Главен специалист 20/03/2019
с. Горна Малина 28860 Финанси и икономика Магистър Главен счетоводител, бюджетен 15/03/2023
гр. София в.ф. 22970 звено "Хранително осигуряване и обслужване" Средно образование Работник, куння 24/03/2019
гр. Плевен в. ф. 22160 Охрана Средно образование Охранител 08/03/2019
Варна в.ф. 34960-Варна Техническо осигуряване Средно образование Водач, мотокар 31/01/2020
гр. Долна Митрополия факултет "Авиационен" на НВУ "В. Левски" администрация Средно образование Главен технически сътрудник в Регистратура за КИ 08/03/2019
гр. Русе Военно окръжие І степен - Русе Техническа длъжнотс Средно образование Технически изпълнител 05/03/2019
гр. Пловдив в. ф. 46690 Администрация Средно образование Главен специалист в отделение "Финанси" 28/02/2019
гр. София Министерство на отбраната техническа длъжност Средно образование Изпълнител в дирекция "Отбранителна политика и планиране" 04/03/2019
гр. Русе Военно окръжие І степен - Русе Експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование Главен специалист 01/03/2019
гр. Видин Военно окръжие ІІ степен - Видин Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител 07/03/2019
гр. Стара Загора Военно окръжие І степен - Стара Загора Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител 01/03/2019
ГРАД СОФИЯ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54980 Стопански дейности Средно образование Технически изпълнител по "Допълнително разписание на длъжностите" 18/10/2019
ГРАД СОФИЯ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54980 Транспортно осигуряване Средно образование Технически изпълнител по "Допълнително разписание на длъжностите" 3 (три) длъжности. 12/04/2019
ГРАД СОФИЯ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54980 Материално и техническо осигуряване Средно образование Технически изпълнител по "Допълнително разписание на длъжностите" 05/03/2019
с. Корен в. ф. 22280 Обслужващ персонал Средно образование Работник, поддръжка 15/02/2019
гр. София Централно военно окръжие Експертна длъжност с аналитични и контролни функции Бакалавър Счетоводител 20/02/2019
гр. Плевен 42800 Охрана Средно образование Охранител 22/02/2019
гр. Троян в.ф. 24430 Охранителна дейност Средно образование Охранител (въоръжена охрана)-2 бр 15/02/2019
с. Негушево, общ. Горна Малина,област Софийска в.ф. 52370 обслужващи Средно образование Огняр(на парен котел) 28/02/2019

Страници