Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Пловдив в. ф. 46690 Експертна длъжност в администрацията Бакалавър Счетоводител 18/01/2019
гр. Ловеч Военно окръжие II степен – Ловеч Технически сътрудник Средно образование Главен технически сътрудник 15/02/2019
гр. Ловеч Военно окръжие II степен – Ловеч Експертна длъжност Бакалавър Експерт 15/02/2019
гр. Монтана Военно окръжие II степен – Монтана Експертно ниво Бакалавър Експерт 28/02/2019
гр. Пазарджик Военно окръжие II степен – Пазарджик Експертна длъжност Бакалавър Експерт 16/01/2019
ГРАД СОФИЯ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54980 Експертна длъжност с планова, аналитична и административна дейност. Бакалавър ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 14/01/2019
ГРАД СОФИЯ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54980 Експертна длъжност с планова, аналитична и административна дейност. Бакалавър ГЛАВЕН ЕКСПЕРТ 05/03/2019
гр. Пловдив в. ф. 46690 Обслужващ персонал Средно образование Перач 15/01/2019
гр.София Министерство на отбраната техническа длъжност Средно образование Изпълнител в отдел "ПСКУ", дирекция "Отбранителна аквизиция" 11/01/2019
Централен артилерийски технически изпитателен полигон с. Змейово, войскови район извън населеното място. Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26940) ниво изпълнител Не се изисква образование Общ работник 10/01/2019
Централен артилерийски технически изпитателен полигон с. Змейово, войскови район извън населеното място. Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26940) ниво изпълнител Не се изисква образование Преносвач (ръчно) 10/01/2019
гр. София МО Финанси Магистър Главен счетоводител 25/01/2019
гр. Варна 32140 Техническа Средно образование Техник, ел. централи и мрежи 30/06/2020
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корабен електрозаварчик, двойни дъна и затворени съдове 31/05/2022
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корабен електротехник 28/02/2019
Варна ВВМУ Ръководна Магистър Помощник-ректор, висше училище 31/12/2018
БУРГАС в.ф. 32890-Бургас техническа длъжност Средно образование Технически сътрудник 31/10/2019
БУРГАС в.ф. 32890-Бургас техническа длъжност Средно образование Технически сътрудник 31/12/2018
Казанлък в.ф. 22180 Администрация Средно образование Главен специалист 28/12/2018
к.к. Боровец 42130 Обществени науки Бакалавър Психолог 14/12/2018

Страници