Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Транспортни дейности

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Шофьор, товарен автомобил във взвод „Поддръжка на казармено-жилищния фонд“ на служба „Летищно - техническо осигуряване и битово осигуряване“ в отделение Логистика

Крайна дата за подаване на формуляри: 

17/06/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1.Да познава устройството на машините във ВВВУ и особеностите на тяхната експлоатация, обслужване ремонт.

2.Да управлява и обслужва машините и да извършва всички експлоатационни регулировки по тях.

3.Да участва при дефектация и ремонт на машините съгласно технологичните изисквания.

4.Да участва в подготовката на машините за работа в есенно-зимни и пролетно-летни условия и съхранение.

5.Да спазва изискванията на всички наставления, инструкции, заповеди и ръководства, отнасящи се до експлоатацията, обслужването, евакуацията, ремонта и съхраняването на автомобилната техника.

6.Да спазва мерките за безопасност при експлоатацията е ремонта на машините.

7.Да управлява автомобили денем и нощем, в различни условия по пътища и без пътища при осигуряване на учебния процес и логистичните нужди на ВВВУ „Георги Бенковски“.

8.Да опазва машините и инструментите за работа в работоспособно състояние.

 

Изисквания за заемане на длъжността: образование: средно

Допълнителна квалификация:правоспособност категория „С“; да познава устройството на автомобилната техника.

 

Само одобреният кандидат ще бъде уведомен!

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява