Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Транспортни дейности

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Шофьор, автобус във взвод „Поддръжка на казармено-жилищния фонд“ на служба „Летищно - техническо и битово осигуряване“ в отделение Логистика

Крайна дата за подаване на формуляри: 

12/09/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Да познава устройството на машините във ВВВУ и особеностите на тяхната експлоатация, обслужване ремонт.

2. Да управлява и обслужва машините и да извършва всички експлоатационни регулировки по тях.

3. Да извършва дефектация и ремонт на машините съгласно технологичните изисквания.

4. Да участва в подготовката на машините за работа при пролетно-летни и есенно-зимни условия и съхранение.

5. Да спазва изискванията на всички наставления, инструкции, заповеди и ръководства, отнасящи се до експлоатацията, обслужването, евакуацията, ремонта и съхраняването на автомобилната техника.

6. Да спазва мерките за безопасност при експлоатацията е ремонта на машините.

7. Да управлява автомобили денем и нощем, в различни условия по пътища и без пътища при осигуряване на учебния процес и логистичните нужди на ВВВУ „Георги Бенковски“.

8. Да опазва машините и инструментите за работа в работоспособно състояние.

Изисквания за заемане на длъжността: образование: средно

Допълнителна квалификация: правоспособност категория „Д“; да познава устройството на автомобилната техника.

Само одобреният кандидат ще бъде уведомен!

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява