Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Транспортни дейности

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Автомеханик във взвод "Поддръжка на казармено-жилищния фонд" в служба "Летищно-техническо и битово осигуряване" на отделение "Логистика"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

27/06/2022

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Да познава устройството на машините във ВВВУ и особеностите на тяхната експлоатация, обслужване ремонт;

2. Да управлява и обслужва машините и да извършва всички експлоатационни регулировки по тях;

3. Да организира дейностите по дефектация на ППС и специалната техника и изготвя дефектовъчни ведомости и поръчки за ремонт;

4. Да участва в подготовката на машините ежедневна експлоатация, поставянето на същите на съхранение и подготовката на техниката за експлоатация в есенно -зимни и пролетно - летни условия;

5. Да спазва изискванията на всички наставления, инструкции, заповеди и ръководства, отнасящи се до експлоатацията, обслужването, евакуацията, ремонта и съхраняването на техниката;

6. Да спазва мерките за безопасност при експлоатацията и ремонта на техниката;

7. Да управлява автомобили денем и нощем, в различни условия, по пътища и без пътища при осигуряване на учебния процес и логистичните нужди на ВВВУ „Георги Бенковски“;

8. Да опазва машините и инструментите за работа в работоспособно състояние.

Изисквания за заемане на длъжността: образование: ОКС средно.

Допълнителни изисквания: СУМПС категория „С“; да познава устройството на автомобилната техника.

Само одобреният кандидат ще бъде уведомен!!!

 

Документи за кандидатстване за работа във Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски”

1. Заявление за постъпване на работа (в свободен текст, до началника на училището – бригаден генерал Юлиян Радойски);

2. Автобиография (CV);

3. Карта за предварителен медицински преглед(медицинско свидетелство);

4. Копия от дипломи (документи) за завършено образование;

5. Копия от документи за квалификация;

6. Копие на трудова книжка/ документи, удостоверяващи трудовия стаж;

7. Свидетелство за съдимост.

Документи се подават до 11.00 ч. на 27.06.2022 г. в регистратурата на ВВВУ „Георги Бенковски“ на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №1, като същите могат да бъдат изпратени и по куриер.

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява