Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Строителство

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Водопроводчик, поддръжка в секция „Летищно – техническо и битово осигуряване“ на отделение "Логистика"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

27/04/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Да поддържа в изправност вътрешните и външни В и К инсталации, включващи водопроводи, отводни тръби и канали, сифони, шахти, батерии, кранове и други елементи от В и К инсталацията на училището.

2. Да следи ежедневно за състоянието на В и К, а при констатиране на течове, задръстване и преливане на шахти и канали да отстранява възникналите повреди.

3. Да уведомява своевременно материално отговорното лице за вложените материали при ремонта.

4. Да отчита правилното разходване на питейната вода.

5. Да извършва редовно и в определения срок сам или с други работници от секцията текущи ремонти и ремонтно – възстановителни работи в сградата по В и К.

6. Да следи при извършване на строително ремонти работи от външни фирми за качеството на работа и правилното разходване на материалите.

7. Да отстранява срочно аварии, неизправности и дефекти свързани В и К инсталацията на училището при повикване от Дежурния по училище.

8. Извършва работи по товарене и разтоварване на стоки и материали, както и пренасянето им до работни помещения и превозни средства.

9. Изпълнява помощни и спомагателни работи при всички видове строителни дейности.

10. Поддържа инфраструктурните елементи (терен, огради, тротоари, пътища, трайно прикрепени съоръжения и др.), разположени в района на училището.

Изисквания за заемане на длъжността:

Образование: средно.

Допълнителни уменияправоспособност за работа с В и К.

Само одобреният кандидат ще бъде уведомен!

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява