Военна академия "Г. С. Раковски"

Населено място: 

София

Структура / в.ф.: 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Област в която е длъжността: 

администрация

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Главен специалист в сектор "Човешки ресурси" на отдел "Административен"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/12/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

Водене отчета на личния състав на Военна академия „Г. С. Раковски”.

 Водене постоянен отчет на видовете отпуск на военнослужещите и цивилните служители от Академията. Изготвяне на справки за използвания и неизползван отпуск.

Изготвяне ежедневната заповед на началника на Военна акдемия „Г. С. Раковски”

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява