Военна академия "Г. С. Раковски"

Населено място: 

София

Структура / в.ф.: 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Област в която е длъжността: 

администрация

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Главен експерт в служба "Поддръжка на инфраструктурата и стопански дейности" на отдел „Логистично осигуряване“

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/12/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

Планира и организира храненето и осигуряването с хранителни продукти.

 

Предлага процедури по ЗОП и ЗДС, както и следи за изпълнението на договорите.

 

Изготвя регламентиращи документи, касаещи извършването на дейности и мероприятия за работата на сектора.

 

Изготвя експертни становища.

 

Планира осигуряването на перилни и миещи препарати.

           Изготвя документи от кореспонденцията на отдела.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява