Военна академия "Г. С. Раковски"

Населено място: 

София

Структура / в.ф.: 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Област в която е длъжността: 

администрация

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Главен експерт в служба "Поддръжка на инфраструктурата и стопански дейности" на отдел „Логистично осигуряване“

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/12/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

           Планира и отчита дейностите по отстраняване на аварии и текущи ремонти.

 

Участва в подготовкатаи провеждането на процедури по ЗОП и ЗДС, свързани изпълнението на строителството, строителните и консултантски услуги.

 

Следи за изпълнението по отстраняване на възникналите аварии и текущи ремонти.

 

Дава експертни становища и писмени предложения свързани с управлението и поддържането на сградния фонд и инфраструктура.

 

Изготвя документи от кореспонденцията на отдела.    

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява