Военна академия "Г. С. Раковски"

Населено място: 

София

Структура / в.ф.: 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Област в която е длъжността: 

Изпълнителска

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Началник, склад в сектор "Планиране,транспорт и съхранение" в отдел "Логистично осигуряване"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/12/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

Получава, съхранява, обслужва, раздава, снема от отчет и поддържа в  изправност числящите му се ДМА и МЗ.

Приема в склада закупените и получени дълготрайни активи и материални запаси и ги води на отчет в съответствие на изискванията.

 

-                  Да знае количеството на имуществата, съхранявани в склада по номенклатури;

 

-                   Да раздава и приема на/от личния състав на Академията имуществата;

 

-                  Да осигурява противопожарната безопасност на склада;

 

-                  Да познава и спазва изискванията за съхранение на имуществата;

 

-                 Да познава материалната част, правилата за използване и съхранение;

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява