Военна академия "Г. С. Раковски"

Населено място: 

София

Структура / в.ф.: 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Област в която е длъжността: 

Изпълнителска

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

„Електротехник, поддръжка на сгради” в сектор " Поддръжка на инфраструктурата и стопански дейности" на отдел „Логистично осигуряване“

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/12/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

Отговаря за правилната и безопасна експлоатация и поддръжка на електрическите мрежи.

 

Извършва текущи и профилактични ремонти и прегледи по ел. мрежата, таблата на сградите и съоръженията.

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява