Военна академия "Г. С. Раковски"

Населено място: 

София

Структура / в.ф.: 

Военна академия "Г. С. Раковски"

Област в която е длъжността: 

администрация

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Главен експерт в сектор "Образование и квалификация" на отдел "Учебна дейност"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

15/12/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Създаване, поддържане и работа с бази данни за организацията и управлението на учебната дейност и нейното административно осигуряване. Изготвяне на дипломите за завършено висше образование, както и други документи, издавани от Академията.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява