военно формирование 22620

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

военно формирование 22620

Област в която е длъжността: 

Изпълнител

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Техник-механик по ремонта на инженерна техника

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/10/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

Необходими документи за постъпване на работа:

        1. Заявление запостъпване на работа до началника на военно формирование 22620-София.

        2.  Автобиография (CV).

        3. Копие на дипломи (документи) за завършено образование.

        4. Карта за предварителен медицински преглед -след номиниране за назначаване.

        5. Свидетелство за съдимост – след номиниране за назначаване.

        6. Копие от документи за квалификация.

        7. Копие на  Трудова книжка/документи удостоверяващи трудовия стаж.

        8. Други документи, относими към длъжността, за която се кандидатства (курсове и други) - при наличие на такива.

        Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с "Вярно с оригинала" и подписани от кандидата.

        Място за подаване на документи - гр. София, кв. Полигона, бул. “Цариградско шосе” № 113-А, военно формирование 22620-София.

        Кандидатите ще бъдат уведомени по e-mail и/или по телефон за резултатите.

 

            За допълнителна информация:  старшина  Цецка Врачева, телефон:  02/92 28 188.

 

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява