военно формирование 22620

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

военно формирование 22620

Област в която е длъжността: 

Изпълнител

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Техник-механик в цех "Ремонт на специална техника"

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/10/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 

Необходими документи за постъпване на работа:

 

          1. Заявление запостъпване на работа до началника на военно формирование 22620-София.

 

          2.  Автобиография (CV).

 

3. Копие на дипломи (документи) за завършено образование.

 

4. Карта за предварителен медицински преглед -/след номиниране за назначаване/.

 

          5. Свидетелство за съдимост – /след номиниране за назначаване/.

 

          6. Копие от документи за квалификация.

 

          7. Копие на  Трудова книжка/документи удостоверяващи трудовия стаж.

 

          8. Други документи, относими към длъжността, за която се кандидатства (курсове и други) - при наличие на такива.

 

          Всички копия следва да бъдат собственоръчно заверени с "Вярно с оригинала" и подписани от кандидата.

 

         Място за подаване на документи - гр. София, кв. Полигона, бул. “Цариградско шосе” № 113-А, военно формирование 22620-София.

 

         Кандидатите ще бъдат уведомени по e-mail и/или по телефон за резултатите.

 

            За допълнителна информация:  старшина  Цецка Врачева, телефон:  02/92 28 188.

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява