Военно формирование 28000-Граф Игнатиево

Населено място: 

с. Граф Игнатиево, област Пловдив

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 28000-Граф Игнатиево

Област в която е длъжността: 

административна

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Старши експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

13/01/2021

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1.  Изисквания за заемане на длъжността:

1. Специалност: от професионално направление „Администрация и управление” на област „Социални, стопански и правни науки”; от професионално направление „Физически науки”, „Информатика и компютърни науки” на област „Природни науки, математика и информатика”; от професионално направление „Електротехника, електроника и автоматика”, „Комуникационна и компютърна техника” и „Транспорт, корабоплаване и авиация” на област „Технически науки”; от професионално направление „Национална сигурност” на област „Сигурност и отбрана”.

2. Професионален опит – не се изисква.

3. Разрешение за достъп до класифицирана информация „Поверително” – след одобрение за назначаване се разкрива процедура за получаване.

2. Описание на длъжността:

Да разработва и изпълнява програми и планове, анализи и други документи по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд /ЗБУТ/;

Да организира, участва и подпомага разследването на обстоятелствата и причините за трудови злополуки, да изготвя протоколи;

Да взаимодейства с териториалната служба по трудова медицина.

3. Необходими документи за кандидатстване:

1.Заявление до командира на ВФ 28000-Граф Игнатиево (по образец);

2.Автобиография;

3.Медицинско свидетелство за работа;

4.Свидетелство за съдимост (свидетелството може да бъде изискано служебно);

5.Копие от диплома за завършено висше образование;

6.Бележка от психодиспансер, че не се води на отчет;

7.Декларация-съгласие за обработка на лични данни и Декларация по образец.

Документите се подават лично във ВФ 28000-Граф Игнатиево.

Кандидатите ще бъдат уведомени по телефона за резултатите.

За информация: тел. 032905510/032905511 – майор Олга Иванова-Божкова

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява