военно формирование 28000-Граф Игнатиево

Населено място: 

с. Граф Игнатиево, област Пловдив

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 28000-Граф Игнатиево

Област в която е длъжността: 

Ниво изпълнител

Минимална образователна степен: 

  • Не се изисква образование

Наименование на длъжността: 

Работник, поддръжка

Крайна дата за подаване на формуляри: 

17/01/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Описание на длъжността: Срочен трудов договор по допълнително длъжностно разписание със срок на изпитване 6 (шест) месеца. Длъжността се изпълнява при условията на ненормиран работен ден.

 

1.Поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация. Да познава експлоатационните възможности и ограниченията на поверената техника и оборудването, с които работи.

2.При притежаване на правоспособност и/или професионална квалификация за заварчик, оксиженист, стругар, фрезист, зидаромазач, бояджия, електротехник или водоснабдителни и канализационни мрежи, изпълнява допълнителни задачи в съответствие с придобитата квалификация.

 

          Необходими документи за кандидатстване:

         1.Заявление до командира на ВФ 28000-Граф Игнатиево (по образец);

         2.Подробна автобиография с актуална снимка;

         3.Карта за предварителен медицински преглед (след номиниране за назначаване);

         4.Свидетелство за съдимост (след номиниране за назначаване);

         5.Копие от диплома за завършено образование;

        6.Копие на документ за професионална квалификация- заварчик, оксиженист, стругар, фрезист, зидаромазач, бояджия, електротехник или                     водоснабдителни и канализационни мрежи.

         7.Копие на документи за трудов стаж и оригинал (за сравнение);

         8.Удостоверение - справка от психодиспансер, че не се води на отчет (след номиниране за назначаване);

         9.Съгласие за обработка на лични данни и Декларация по образец.

 

Документите се подават лично във ВФ 28000-Граф Игнатиево.

Само одобреният кандидат ще бъде уведомен по телефона.

За информация: тел. 032905510 – майор Олга Божкова

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява