Военно формирование 28000-Граф Игнатиево

Населено място: 

4198, с. Граф Игнатиево, община Марица, област Пловдив

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 28000-Граф Игнатиево

Област в която е длъжността: 

техническа

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Техник-механик, отоплителни, хладилни и вентилационни инсталации

Крайна дата за подаване на формуляри: 

30/11/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изисквания за заемане на длъжността: специалност: Топлотехника-топлинна, климачтична, вентилационна и хладилна.; професионален опит - 2 години.

Описание на длъжността: Да знае устройството, правилата за експлоатация и техническите изисквания за обслужване и ремонт на производственото оборудване, с което работи. Да може да извършва в съответствие с техническите изисквания всички работи, предназначени за специалист, заемащ неговата длъжност.  Длъжността се изпълнява в условията на ненормиран работен ден.

Необходими документи за кандидатстване: 1. Заявление до командира на военно формирование 28000 (по образец) 2. Подробна автобиография със снимка 3. Копие на диплома за средно образование 4. Документ за придобита трета степен професионална квалификация 5. Копие на документ за трудов стаж и оригинал (за сравнение) 6. Съгласие за обработка на лични данни и декларация по образец 7. След номиниране за назначаване-карта за предварителен медецински преглед; свидетелство за съдимост; удостоверение-справка от психодиспансер, че не се води на отчет.

Документите се подават лично във ВФ 28000-Граф Игнатиево.

Кандидатите ще бъдат уведомени по телефона за резултатите.

За информация: тел.032/905 510; 032/905 511-м-р Божкова

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява