Военно формирование 52090

Населено място: 

гр.Долна Митрополия, обл.Плевен

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 52090

Област в която е длъжността: 

Охрана

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Пазач - въоръжена охрана

Крайна дата за подаване на формуляри: 

25/06/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Осигурява охраната и отбраната на поверените му за тази дейност обекти  в района на военното формирование.

Средно образование. 

Да притежава добри   комуникативни умения и умения за работа в екип.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Собственоръчно написано заявление до командира на военно формирование 52090 – полковник Петър БАНКОВ, за назначаване на вакантната длъжност (в заявлението да бъдат посочени: настоящ  адрес и актуален телефон за обратна връзка).

2. CV (автобиография).

3. Копие на диплом за завършено образование.

4. Копие на документи за трудов стаж.

5. Копие на документ (свидетелство) за завършен курс за безопасно боравене с огнестрелно оръжие.

6.Удостоверение от психодиспансер, че не води на отчет.

7. Копия на други документи, сертификати.

Заявлението, се подава и извежда в регистратура на военно формирование 52090  - гр. Долна Митрополия.

Подбора  ще  се извършва по документи. След приключването на подбора, всеки един от кандидатите ще бъде уведомен с писмо за резултатите от него.

Телефон за контакт и допълнителна информация: GSM 0876520396;  служебен телефон 064 822079, вътрешен 65510 – майор Мирослав ЙОВЧЕВ /в рамките на работното време от 08.30 ч. до 15.30 ч./.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява