Военно формирование 52090

Населено място: 

гр.Долна Митрополия, обл.Плевен

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 52090

Област в която е длъжността: 

Метеорология или Физика

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Метеоролог

Крайна дата за подаване на формуляри: 

01/07/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Длъжността е в секция „Метеорологично осигуряване”.

            Да осигурява  командването,с данните за фактическото състояние на времето и орнитологичната обстановка в района на летището и маршрутите на полетите,с прогнозите за времето,щормовите оповестяванияи други необходими данни за осигуряване на полетите.Да осъществява метеорологично и орнитологично осигуряване на екипажите на самолети изпълняващи излитане и кацане на летището. Да разработва и провежда мероприятия за повишаване качеството на метеорологичното осигуряване.

        Висше образование – бакалавър в областта на Природни науки, математика или информатика.

        Много добри умения за работа с компютър.

         Да притежава добри комуникативни умения.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Собственоръчно написано заявление до командира на военно формирование 52090 – полковник Петър БАНКОВ, за назначаване на вакантната длъжност (в заявлението да бъдат посочени: настоящ  адрес и актуален телефон за обратна връзка).

2. CV (автобиография).

3. Копие на диплом за завършено образование.

4. Копие на документи за трудов стаж.

5. Копия на други документи, сертификати.

Заявлението, се подава и извежда в регистратура на военно формирование 52090  - гр. Долна Митрополия.

Подбора  ще  се извършва по документи. След приключването на подбора, всеки един от кандидатите ще бъде уведомен с писмо за резултатите от него.

Телефон за контакт и допълнителна информация: служебен телефон 064 822079, вътрешен 65510 – майор Мирослав ЙОВЧЕВ /в рамките на работното време от 08.30 ч. до 15.30 ч./.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява