военно формирование 52090

Населено място: 

гр. Долна Митрополия, обл. Плевен

Структура / в.ф.: 

военно формирование 52090

Област в която е длъжността: 

техническа длъжност

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Авиомеханик

Крайна дата за подаване на формуляри: 

14/10/2021

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

АВИОМЕХАНИК

Извършва в пълен обем дейности по периодичното обслужване на авиационната техника и остраняване на откази по нея.

Умения за работа с авиационна,  самолетообслужваща техника и специален ръчен и механизиран инструмент.

Средно образование.

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

          1. Собственоръчно написано заявление (по приложения образец) до командира на военно формирование 52090 – полковник Петър БАНКОВ, за назначаване на вакантната длъжност (в заявлението да бъдат посочени: настоящ  адрес и актуален телефон за обратна връзка).

          2. CV (автобиография).

          3. Копие на диплом за завършено образование.

         4. Копия на документи за трудов стаж.

         5. Копия на други документи, сертификати.

          Заявлението, се подава и извежда в регистратура на военно формирование 52090  - гр. Долна Митрополия (заявлението с приложените документи могат да се изпращат и по куриерска фирма на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Св.Св.Кирил и Методий” № 1, военно формирование 52090 за майор Мирослав Йовчев).

          Подбора  ще  се извършва по документи. След приключването на подбора, всеки един от кандидатите ще бъде уведомен писмено за резултатите от същия.

         Телефон за контакт и допълнителна информация: служебен телефон 064 822079, вътрешен 65510 – майор Мирослав ЙОВЧЕВ /в рамките на работното време от 09.00 ч. до 15.00 ч./.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява