Военно формирование 52090

Населено място: 

гр.Долна Митрополия, обл.Плевен

Структура / в.ф.: 

Военно формирование 52090

Област в която е длъжността: 

Изпълнител

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Общ работник по Допълнително разписание на длъжностите

Крайна дата за подаване на формуляри: 

25/03/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изпълнява дейности по поддържане на реда и чистотата в помещения, сградите  прилежащите им райони  във района на военното формирование.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:

1. Собственоръчно написано заявление до командира на военно формирование 52090 – полковник Петър БАНКОВ, за назначаване на вакантната длъжност.

2. CV (автобиография).

3. Копие на диплом за завършено образование.

4. Копие на документи за трудов стаж.

5. Копие на документ (свидетелство) за завършен курс (при необходимост).

6. Копия на други документи, сертификати.

Заявлението, се подава и извежда в регистратура на военно формирование 52090  - гр. Долна Митрополия.

Подбора  ще  се извършва по документи. След приключването на подбора, всеки един от кандидатите ще бъде уведомен с писмо за резултатите от него.

 

Телефон за контакт и допълнителна информация: 064 822079, вътрешен 65510 – майор Мирослав ЙОВЧЕВ.

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява