ВВМУ

Населено място: 

Варна

Структура / в.ф.: 

ВВМУ "Н.Й. Вапцаров"

Област в която е длъжността: 

Експертна

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Главен експерт по чл. 68, ал.1, т.1 от КТ (до 31.12.2023)

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/05/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Обобщено описание на трудовите задълженияотговаря за и  подпомага дейностите, свързани с подготовката на ВВМУ, научноизследователския кораб и дълбоководния басейн.

2. Основни функционални задължения:

- отговаря за индивидуалната и колективна подготовка на ВВМУ;

- пряко участва в процеса на определяне на изискванията за придобиване, присвояване/потвърждаване на класна специалност на военнослужещите и цивилните служители от ВВМУ;

-контролира и следи за поддръжката на плавателните средства, спортните съоръжения и басейните на училището;

- участва в административното осигуряване на учебната практика и стажовете във ВМС на курсантите от ВВМУ;

-        

организира ресурсното осигуряване на научноизследователския кораб;

- организира въвеждането в експлоатация на дълбоководен басейн на територията на Висшето военноморско училище "Н. Й. Вапцаров";

- организира разработването на документация за осигуряване в пълен обем международните и националните изисквания и стандарти за работа и евакуация под вода, подготовката на екипажи и водолази за изпълнението на различни евакуационни процедури и процедури по търсене и спасяване под вода.

3. Общи изисквания за заемане на длъжността:

3.1. Образователни и квалификационни изисквания:

- образование: висше;

- образователно-квалификационна степен: бакалавър;

- области на висше образование: 5. Технически науки; 9. Сигурност и отбрана

- професионално направление: 5.5. Транспорт, корабоплаване и авиация; 9.2. Военно дело

- специалност: Корабоводене;

3.2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността: 5години плавателен стаж и функционална експертиза N-3/N-7 във Военноморските сили.

3.3. Разрешение за достъп до класифицирана информация: НЕ СЕ ИЗИСКВА”.

  4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за работа в свободен текст с приложения:

4.1.1. CV (автобиография) със снимка;

4.1.2. Медицинско свидетелство за постъпване на работа (след определяне на кандидата);

4.1.3. Диплома за завършено висше образование с приложение;

4.1.4. Документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността;

4.1.5. Документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата до момента

4.2. Документите се подават в Регистратура за некласифицирана информация във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – Варна. Работно време: понеделник – петък, 08.30 – 11.30 и 14.30 – 16.30 часа.

5. Основна месечна заплата: 1176.00 лева

6. Начин за кандидатстване: по документи, интервю.

 

За допълнителна информация:

Телефони за контакт 052 552 230 – капитан II ранг  Димана Славова

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява