ВВМУ "Н.Й. Вапцаров"

Населено място: 

Варна

Структура / в.ф.: 

ВВМУ "Н.Й. Вапцаров"

Област в която е длъжността: 

Административна

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

Старши експерт - по чл. 68, ал.1, т.1 от КТ - срочен договор

Крайна дата за подаване на формуляри: 

21/09/2020

Описание и основни изисквания за длъжността: 

1. Обобщено описание на трудовите задълженияИзвършва дейности по административно осигуряване на развитието на академичния състав на ВВМУ „Н.Й.Вапцаров”.

2. Основни функционални задължения:

-        

изготвя и изпраща заявки за регистриране на научните издания на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в Националния център за информация и документация (НАЦИД);

-        

поддържа актуален списък с научните издания на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;

-        

участва в организацията по издаването на научни издания на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“;

-        

води комуникация по въпросите на развитие на академичния състав с НАЦИД;

-        

събира, обработва и поддържа информация за Регистъра за научна дейност към НАЦИД;

-        

събира, обработва и поддържа информация за Регистъра академичния състав към НАЦИД;

-        

поддържа Регистъра за информационна поддръжка на база данни на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“ в НАЦИД.

3. Общи изисквания за заемане на длъжността:

3.1. Общи изисквания за заемане на длъжността:

3.1.1. Образователни и квалификационни изисквания:

- образование: висше;

- образователно-квалификационна степен: бакалавър;

- професионално направление: не се изисква определено;

- специалност: не се изисква определена;

- квалификация:не се изисква определена;

- владеене на чужди езици: английски език – не се изисква;

- компютърна грамотност: работа с MS Word, MS Excel, Internet.

3.1.2. Минимален професионален опит за заемане на длъжността: стаж в системата на МО и/или МВР.

 

4. Необходими документи за кандидатстване:

4.1. Заявление за работа в свободен текст с приложения:

4.1.1. CV (автобиография) със снимка;

4.1.2. Медицинско свидетелство за постъпване на работа;

4.1.3. Диплома за завършено висше образование с приложение;

4.1.4. Документи, удостоверяващи изискванията за заемане на длъжността;

4.1.5. Документи, удостоверяващи трудовия стаж на кандидата до момента

4.2. Документите се подават в Регистратура за некласифицирана информация във ВВМУ „Н. Й. Вапцаров” – Варна. Работно време: понеделник – петък, 08.30 – 11.30 и 13.30 – 16.30 часа.

 

5. Основна месечна заплата: 910.00 лева

 

За допълнителна информация:

Телефони за контакт 052 552 230 – капитан III ранг  Димана Славова

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява