ВВС-ф-1

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

22800

Област в която е длъжността: 

финанси и икономика

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

главен счетоводител, бюджетен

Крайна дата за подаване на формуляри: 

31/01/2023

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изготвя ежемесечен, тримесечен и годише отчети за извършени разходи на в. ф. 22800. Съставя досиета за задължения и разходи. Инициира бюджентни платежни нареждания за извършване на разходи. Отговаря за целесъобразността, законосъобразността и окомплектоването с първични счетоводни документи на извършените плащания. Да работи със счетоводен програмен продукт. Телефон за контакти 029224560.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява