ВВС-ф-2

Населено място: 

гр. София

Структура / в.ф.: 

22800

Област в която е длъжността: 

финанси и икономика

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

главен експерт

Крайна дата за подаване на формуляри: 

09/12/2022

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Изготвя тримесечен обощен отчет данни за състоянието по бюджетни сметки от сметкоплана на бюджетните организации. Изготвя обобщен баланс.  телефон за контакти 029224560.

Състояние на обявата: 

  • Текуща обява