ВВВУ "Георги Бенковски" 01.06.2020-01

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Обучение и наука

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

Асистент

Крайна дата за подаване на формуляри: 

01/07/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Област на висшето образование 5. „Технически науки“, професионално направление 5.2. „Електротехника, електроника и автоматика” за нуждите на първично звено катедра „Електротехника, автоматика и информационни технологии” на приемащо структурно звено  факултет „Авиационен“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 595 часа, приведени към упражнения, по учебни дисциплини „Наземни средства за контрол и диагностика на АТ“,  „Електропрактика и ремонт на АТ - I част“, “ Електропрактика и ремонт на АТ - II част“, „Авиационни специални електрически машини“, „Височинно и кислородно оборудване на ЛА“, „Управление на авиационните електромеханични системи“, „Електронна автоматика“, „Конструкция и експлоатация на конкретен ЛА – 1“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно ниво Е4А-11А,код на длъжността НКПД 2310 7002, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява