ВВВУ "Георги Бенковски" 01.06.2020-06

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Образование

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

Асистент

Крайна дата за подаване на формуляри: 

01/07/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика“, професионално направление 4.5 „Математика“, за нуждите на приемащо структурно звено  департамент „Природни и хуманитарни науки“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 540 часа, приведени към упражнения, за провеждане на занятия по „Висша математика“, за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно нивоЕ4А-11А, код на длъжността НКПД 2310 7002, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността.


Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява