ВВВУ "Георги Бенковски" 01.06.2020-07

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Обучение и наука

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

Асистент

Крайна дата за подаване на формуляри: 

01/07/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Област на висшето образование 4. „Природни науки, математика и информатика,“, професионално направление 4.2. „Химически науки“ за нуждите на приемащо структурно звено  департамент „Природни и хуманитарни науки“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 470 часа, приведени към упражнения, за провеждане на занятия по „Химия“, „ГСМ“, „Авиационни течности и газове“, „Екология и ЗБУТ“,за една щатно осигурена длъжност за цивилен служител с код по длъжностно нивоЕ4А-11А, код на длъжността НКПД 2310 7002,със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява