ВВВУ "Георги Бенковски" 01.06.2020-08

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски"

Област в която е длъжността: 

Обучение и наука

Минимална образователна степен: 

  • Магистър

Наименование на длъжността: 

Преподавател

Крайна дата за подаване на формуляри: 

01/07/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Област на висшето образование 2. „Хуманитарни науки“ професионално направление 2.1. „Филологии /Английски език/“ за нуждите на приемащо структурно звено  департамент „Природни и хуманитарни науки“ на ВВВУ „Георги Бенковски“, с учебна натовареност 680 часа, приведени към упражнения, за провеждане на занятия по за „Английски език“, за две щатно осигурена длъжности за цивилни служители с код по длъжностно ниво Е5А-12А, код на длъжността НКПД 2310 6001, със срок за подаване на документи 1 (един) месец от обявяване на длъжността.

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява