ВВВУ „Георги Бенковски“ 15.06.2020 г. 1

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

Област в която е длъжността: 

Строителство

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

оператор, парни и водогрейни съоръжения

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/06/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Оператор, парни и водогрейни съоръжения

в секция „Летищно-техническо и битово осигуряване“

 

 

1. 

Образователни и квалификационни изисквания:

1.1.   образование: средно;

1.2.   квалификация: курс за придобиване правоспособност за параджия;

1.3.   допълнителни умения: техническа грамотност, инициативност, акуратност.Професионален опит: е по-малко от 1(една година) на същата или сходна длъжност.

 

 

1. През отоплителния сезон да носи 12-часово дежурство в работната смяна на местната отоплителна централа.

2. Да следи по време на работната смяна за безопасната работа на котлите и другите съоръжения в местната отоплителна централа или други отоплителни съоръжения.

3. Да наблюдава постоянно показанията и сигнализациите на контролните уреди на машините и съоръженията.

4. Да участва в профилактиката на котлите и топлопреносната система при подготовката за работа през следващия отоплителен период.

 

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява