ВВВУ „Георги Бенковски“ 15.06.2020 г. 1

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

старши експерт в служба КИС

Крайна дата за подаване на формуляри: 

29/06/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

Старши експерт в служба „Комуникационни и информационни системи”

 

1. Да подпомага началника на службата в разработванета на учебните планове и програми по комуникационно и информационно осигуряване училището.

2. Да изпълнява поставени задачи относно комуникационно и информационно осигуряване на училището.

3. Да разработва справки отчети, планове, разчети, графици, сведения, анализи и други документи свълзани с КИС на училището.

3. Да познава и поддържа мрежата на АИС на БА и интернет мрежата на училището.

4. Да участва във внедряване на нова компютърна, комуникационна и информационна техника на операционни системи, приложни програми и информационни потоци.

       Умения за работа с компютър – владеене и използване на компютърна техника в рамките на Microsoft Office и специализиран софтуер за обработка на конкретните данни (когато такъв е инсталиран).

Да осигурява техническа поддръжка на сайтовете на училището в интернет и интранет

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява