ВВВУ „Георги Бенковски“ 23.01.2020 г. 13

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

Област в която е длъжността: 

Администрация

Минимална образователна степен: 

  • Бакалавър

Наименование на длъжността: 

началник сектор „Образователни, международни и иновационни проекти“

Крайна дата за подаване на формуляри: 

05/02/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

- Планира, ръководи и отчита науно-изследователската дейност в отделение „Учебна и научна дейност“

- Поддържа връзки с външни научни и научно-изследователски организации

- Ръководи административното и логистично обслужване на сектора

- Изпълнява и други задължения съобразно длъжностната характеристика

- Изисква се достъп до класифицирана информация с ниво „Поверително“

Изисква се трудов стаж не по-малко от 2(две) години

- Предимство: професионален опит/ трудов стаж в сферата на логистиката, процедури по обществени поръчки и ЗДС. Да е заемал същата или подобна длъжност.

 

 

Документи се подават до 14.00 ч. на 05.02.2020 г. в регистратурата на ВВВУ „Георги Бенковски“ на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №1, като същите могат да бъдат изпратени и по куриер.

 

За допълнителна информация:служба „Личен състав”, тел. 064 82 20 79; 06552 2434 – вътрешен 65 704

 

- майор ГоринГоранов, e-mailgoringoranov@gmail.bg ;

 

- младши сержант Цветомира Трифонова.

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява