ВВВУ „Георги Бенковски“ 23.01.2020 г. 15

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

Област в която е длъжността: 

Строителство

Минимална образователна степен: 

  • Не се изисква образование

Наименование на длъжността: 

работник, поддръжка

Крайна дата за подаване на формуляри: 

05/02/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

 1. Поддържа в изправност поверените му съоръжения и устройства, като осигурява правилната им и непрекъсната експлоатация. Извършва цялостна подготвителна дейност, необходима за ремонт и поддръжка на сградите;

2. Участва в подготвителните работи и извършва необходимите строително-ремонтни работи по сградите и помещенията на училището, а при извършване на ново строителство изпълнява задачи съобразно професионалната си компетентност;

3. При изпълнение на задълженията си работникът носи отговорност за: - качеството на извършваната работа;

- спазване на трудовата дисциплина;

- правилното съхранение на материалите;

- техническата изправност на поверената му техника;

- точното извършване на възложените строително-монтажни работи;

- правилната експлоатация и доброто състояние на поверената му инсталация, техника и инструменти.

 

 

Документи се подават до 14.00 ч. на 05.02.2020 г. в регистратурата на ВВВУ „Георги Бенковски“ на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №1, като същите могат да бъдат изпратени и по куриер.

 

За допълнителна информация:служба „Личен състав”, тел. 064 82 20 79; 06552 2434 – вътрешен 65 704

 

- майор ГоринГоранов, e-mailgoringoranov@gmail.bg ;

 

- младши сержант Цветомира Трифонова.

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява