ВВВУ „Георги Бенковски“ 23.01.2020 г. 16

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

Област в която е длъжността: 

Обслужващи дейности, услуги и почистване

Минимална образователна степен: 

  • Не се изисква образование

Наименование на длъжността: 

чистач, хигиенист

Крайна дата за подаване на формуляри: 

05/02/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

- Да извършва хигиенизиране на работните стаи, учебните кабинети и зали, общите помещения на учебните корпуси и библиотечен комплекс и районите около тях.

- Да следи и докладва за повреди по сградния фонд, констатирани по време на почистването.

- Да съхранява и опазва средствата за хигиенизиране, почистващи препарати и работни инструменти.

- Не се изисква трудов стаж

 

 

Документи се подават до 14.00 ч. на 05.02.2020 г. в регистратурата на ВВВУ „Георги Бенковски“ на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №1, като същите могат да бъдат изпратени и по куриер.

 

За допълнителна информация:служба „Личен състав”, тел. 064 82 20 79; 06552 2434 – вътрешен 65 704

 

- майор ГоринГоранов, e-mailgoringoranov@gmail.bg ;

 

- младши сержант Цветомира Трифонова.

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява