ВВВУ „Георги Бенковски“ 24.01.2020 г. 1

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

Област в която е длъжността: 

Строителство

Минимална образователна степен: 

  • Средно образование

Наименование на длъжността: 

Технически ръководител, строителство

Крайна дата за подаване на формуляри: 

06/02/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

- Техническият ръководител организира, планира, ръководи и контролира строителните дейности във ВВВУ.
- Организира, планира, ръководи и контролира изпълнението на задачите, възложени от ръководството.
- Организира воденето и съхраняването на цялата техническа документация.
- Осигурява експлоатиране само на технически изправни машини и съоръжения.
- Планира техническото обслужване.

- Професионален опит в сферата на строителството на същата или сходна длъжност не по-малко от 3(три) години

 

Документи се подават до 14.00 ч. на 05.02.2020 г. в регистратурата на ВВВУ „Георги Бенковски“ на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №1, като същите могат да бъдат изпратени и по куриер.

За допълнителна информация:служба „Личен състав”, тел. 064 82 20 79; 06552 2434 – вътрешен 65 704

- майор ГоринГоранов, e-mailgoringoranov@gmail.bg ;

 

- младши сержант Цветомира Трифонова.

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява