ВВВУ „Георги Бенковски“ 24.01.2020 г. 2

Населено място: 

гр. Долна Митрополия

Структура / в.ф.: 

Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“

Област в която е длъжността: 

Строителство

Минимална образователна степен: 

  • Не се изисква образование

Наименование на длъжността: 

Електрозаварчик

Крайна дата за подаване на формуляри: 

06/02/2020

Файл: 

Описание и основни изисквания за длъжността: 

- Да умее да извършва ръчно електродъгово и газокислородно заваряване и рязане.

-  Да умее да работи с ъглошлайф и бормашина.

- Да умее и да извършва шлосерки дейности.

- Да заварява елементи и детайли на съоръжения, работещи при режими на високи динамични натоварвания, налягане, температура и химически въздействия.

- Да отстранява получените деформации след заваряване.

- Изпълнява и други дейности съобразно длъжностната характеристика

- Да притежава професионална квалификация за електрозаварчик

- Да притежава професионален опит на същата или подобна длъжност не по-малко от 2(две) години

 

 

Документи се подават до 14.00 ч. на 05.02.2020 г. в регистратурата на ВВВУ „Георги Бенковски“ на адрес: гр. Долна Митрополия, ул. „Св. св. Кирил и Методий“ №1, като същите могат да бъдат изпратени и по куриер.

 

За допълнителна информация:служба „Личен състав”, тел. 064 82 20 79; 06552 2434 – вътрешен 65 704

 

- майор ГоринГоранов, e-mailgoringoranov@gmail.bg ;

 

- младши сержант Цветомира Трифонова.

 

Състояние на обявата: 

  • Архивирана обява