Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
Варна 26870 - Варна Метеорология Магистър Ръководител звено, изследване и развитие 30/06/2021

Страници