Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София военно формирование 22620 Изпълнител Средно образование Технически изпълнител 30/09/2021
гр. София военно формирование 22620 Изпълнител Средно образование Електромеханошлосер 30/09/2021
гр. София военно формирование 52750 Общосистемна интеграция и развитие на комуникационно-информационни системи Бакалавър Старши експерт в сектор ,,Системно интегриране, изграждане и развитие на КАС 30/09/2021
гр. София 48310 архивистика Средно образование Главен специалист в звено "Архивен фонд на Военновъздушните сили" 09/07/2021
гр. Сливен Военно формирование 46700 Ремонтна дейност Средно образование Електрозаварчик 20/09/2021
Пловдив Министерство на отбраната -Държавна детска градина "Кокиче" Образование Средно образование Касиер-домакин 0,5 щат 02/06/2021
гр. София Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" Компютри и комуникации Средно образование Технически сътрудник 02/04/2021
гр. Варна 32140  Защита и сигурност Средно образование Охранител 30/09/2021
Ямбол 54100 Финанси и икономика Магистър Главен счетоводител, бюджетен 01/10/2021
гр. София военно формирование 22620 Изпълнител Средно образование Техник-механик по ремонта на инженерна техника 30/09/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества 30/09/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 30/09/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корпусник, корабостроене, кораборемонт 30/09/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Настройчик, режещи и металообработващи машини 30/09/2021
гр. Велико Търново Национален военен университет "Васил Левски" експертна длъжност Магистър старши юрисконсулт в отдел ПУРиОП 21/09/2021
с. Негушево, област Софийска 52370 администрация Бакалавър Старши експерт 30/09/2021
гр. Варна 32140 Финанси Средно образование Старши специалист във финансова служба 30/09/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корабен електрозаварчик, двойни дъна и затворени съдове 30/09/2021
Варна 26870 - Варна Метеорология Магистър Ръководител звено, изследване и развитие 29/10/2021

Страници