Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
Пловдив в.ф. 46690 Логистика Средно образование Главен специалист 10/06/2020
С. РАДКО ДИМИТРИЕВО ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26910 - РАДКО ДИМИТРИЕВО ОБСЛУЖВАЩИ Средно образование ЕКСПЕДИТОР, СТОКИ И ТОВАРИ 22/06/2020
Долна Митрополия Висше военновъздушно училище администрация Бакалавър Главен експерт 08/06/2020
Долна Митрополия Висше военновъздушно училище администрация Бакалавър Старши експерт 08/06/2020
гр. Созопол ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическо обслужване Средно образование Изпълнител-готвач– 1 бр. в хотел ВПД "Созопол", ТО-Бургас 01/06/2020
гр. Созопол ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-камериер –2 бр. в хотел ВПД "Созопол", ТО-Бургас 01/06/2020
гр. Бургас, кв. Сарафово ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител – камериер – 1 бр. в хотел "Сарафово", ТО-Бургас 01/06/2020
гр. Бургас, кв. Сарафово ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическо обслужване Средно образование Изпълнител-готвач– 1 бр. в хотел "Сарафово" 01/06/2020
гр. Бургас, кв. Сарафово ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическо обслужване Средно образование Изпълнител – сервитьор – 1 бр. в хотел "Сарафово", ТО-Бургас 01/06/2020
гр.Варна, к.к. "Св.св.Константин и Елена" ИА " Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Основно образование Изпълнител-камериер - 8 щатни бройки за хотел 1 и 2 звезди 01/06/2020
К.к. Боровец 42130 - Боровец Ски спорт Бакалавър Старши експерт в група за специализирана подготовка и спорт в Център за специализирана подготовка на летателния състав 29/05/2020
гр.Карлово Държавна Детска Градина "Светлина" Здравеопазване и спорт Бакалавър Медицинска сестра 11/05/2020
гр.Карлово Държавна Детска Градина "Светлина" медицина Бакалавър медицинска сестра 11/05/2020
София Военна академия "Г. С. Раковски" Преподавател Магистър Преподавател по английски език 30/04/2020
гр.Карлово Държавна Детска Градина "Светлина" Здравеопазване и спорт Бакалавър Медицинска сестра 17/02/2020
Варна 26870-Варна Хидрография Средно образование Старши специалист 01/06/2020
БУРГАС В.Ф. 32890 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Професионален бакалавър ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ 12/06/2020
гр. Варна 32140 Техническа Средно образование Техник-механик, централизирано топлоснабдяване в отоплителна централа 30/06/2020
Варна 26870 Метеорология Бакалавър Метеоролог 01/06/2020
гр. Варна 32140 Техническа Средно образование Техник, ел. централи и мрежи 30/06/2020

Страници