Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София ВМА - гр. София Перално-шивашки комплекс на МБАЛ - София Основно образование Общ работник в Перално-шивашки комплекс 18/04/2024
гр. София ВМА - гр. София Здравеопазване Не се изисква образование Общ работник в МБАЛ - София 18/04/2024
Варна 36940 Природни науки, математика и информатика. Бакалавър Метеоролог 29/02/2024
гр. Варна в.ф. 54840 Техническа Средно образование Техник, електронна техника 29/02/2024
с. Асен, обл. Стара Загора В.Ф. 32830 Администрация Средно образование Главен технически сътрудник 31/05/2024
с. Асен, обл. Стара Загора В.Ф. 32830 Транспортни дейности Средно образование Водач, селскостопански машини 31/05/2024
с. Асен, обл. Стара Загора В.Ф. 32830 Техническа длъжност Средно образование Оператор по обслужване на бойни припаси и специални пиротехнически средства 31/05/2024
с. Асен, обл. Стара Загора В.Ф. 32830 Транспортни дейности Средно образование "Шофьор, товарен автомобил" - категория "D" 31/05/2024
гр. Божурище Военно формирование 22320 Строителство Средно образование Зидаромазач 29/02/2024
гр. Стара Загора Военно формирование 36150 Технически дейности Бакалавър Инженер, електроник 29/02/2024
гр. София кв. Илиянци в.ф. 24510-София Обслужващи дейности НКПД-7222 3011 Средно образование Шлосер 29/02/2024
гр. София кв. Илиянци в.ф. 24510-София Технически дейности НКПД-2422 6056 Бакалавър Експерт 29/02/2024
гр. София Военно формирование 52750 Проектиране ЕС Бакалавър Старши експерт в сектор "Проектиране на електрически системи" (по оптични и медни структурни кабелни системи) 30/03/2024
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование НАСТРОЙЧИК, РЕЖЕЩИ МЕТАЛООБРАБОТЩИ МАШИНИ/СТРУГАР/ 01/03/2024
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование КРАНИСТ 01/03/2024

Страници