Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
РАДКО ДИМИТРИЕВО ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 26910 АДМИНИСТРАТИВНО ЗВЕНО Средно образование СТАРШИ СПЕЦИАЛИСТ 31/12/2023
с. Змейово, войскови район извън населеното място Военно формирование 24850 Ниво изпълнител. Средно образование „Оператор по обслужване на специално въоръжение и техника“ 29/12/2023
гр. София - кв.Бояна 44510 - София НКПД - 5120 2001 Средно образование "Готвач" в "Домакинско отделение" във взвод "Логистично осигуряване" в рота "Логистично осигуряване и охрана" 31/12/2023
гр. София Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Изпълнител-камериер 15/12/2023
с. Асен, обл. Стара Загора В.Ф. 32830 Транспортни дейности Средно образование "Шофьор, товарен автомобил" 31/12/2023
гр. София Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Поддръжка и озеленяване на парка и градинската част на резиденция "Лозенец" Не се изисква образование изпълнител-градинар в резиденция "Лозенец" в отдел "ПОМО" 18/12/2023

Страници