Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София военно формирование 22620 Изпълнител Средно образование Техник-механик в цех "Ремонт на АБТТ" 29/01/2021
гр. Бургас Военно окръжие ІІ степен - Бургас Експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование Главен специалист 05/02/2021
гр. София в.ф. 52750 Системно интегриране, изграждане и развитие на КАС Бакалавър Старши експерт в сектор „Системно интегриране, изграждане и развитие на КАС“ 26/02/2021
София 24900 Администрация Средно образование Главен технически сътрудник в регистратура за класифицирана информация НАТО и ЕС 22/01/2021
гр. Търговище Военно окръжие ІІ степен - Търговище Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител 22/01/2021
гр. Момчилград Военно окръжие ІІ степен - Кърджали Експертна длъжност Бакалавър Експерт 21/01/2021
гр.Ямбол в.ф.22130 Финанси и икономика Средно образование Главен специалист 20/01/2021
гр.Ямбол в.ф.22130 Финанси и икономика Магистър Главен счетоводител 20/01/2021
с. Горна Малина в.ф.18270 техническа Средно образование Дърводелец, поддръжка 22/01/2021
гр. София военно формирование 22620 Изпълнител Средно образование Техник-механик по ремонта на инженерна техника 26/02/2021
гр. София военно формирование 22620 Изпълнител Средно образование Шлайфист в цех "Ремонт на АБТТ" 29/01/2021
гр. София военно формирование 22620 Изпълнител Средно образование Техник-механик 29/01/2021
с. Радко Димитриево 26910 - Радко Димитриево Експертни длъжности Бакалавър Експерт по технически надзор на съоръжения с повишена опасност 29/01/2021
с. Радко Димитриево 26910 - Радко Димитриево Експертни длъжности Бакалавър Експерт по пожарна безопасност 29/01/2021
с. Горна Малина в.ф.18270 хотелиерство Средно образование Камериер 04/02/2021
с. Негушево, обл. София 52370 обслужващи Средно образование Техник, електрообзавеждане на промишлени предприятия 12/02/2021
с. Горна Малина в.ф.18270 техническа Средно образование Огняр 05/02/2021
с. Горна Малина в.ф.18270 техническа Средно образование водач селскостопснски машини 05/02/2021
Варна 26870 - Варна Метеорология Магистър Ръководител звено, изследване и развитие 31/03/2021

Страници