Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
ГР. БУРГАС В.Ф. 32890 - БУРГАС ФИНАНСИ Средно образование младши счетоводител 01/06/2022
ГР. БУРГАС В.Ф. 32890 - БУРГАС ФИНАНСИ Бакалавър СЧЕТОВОДИТЕЛ 01/06/2022
София в.ф. 22970 строителство Средно образование водопроводчик, поддръжка 03/06/2022
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Административна Магистър Старши експерт - по чл. 68, ал.1, т.1 от КТ - срочен договор 23/05/2022
гр. София Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител 23/05/2022
Белене 28880 Счетоводство и контрол - Експертна длъжност Магистър Финансов контрольор 27/05/2022
гр. София Министерство на отбраната техническа длъжност Средно образование Изпълнител в дирекция "Операции и подготовка" 20/05/2022
гр. София Министерство на отбраната експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование Главен специалист в дирекция "Административно и информационно обслужване" - 2 бр. 20/05/2022
гр. Троян в.ф. 24430 Защита на класифицираната информация Магистър Старши експерт 19/05/2022
8637, с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол 26030 Изпълнител Средно образование Дърводелец 25/05/2022
Казанълк 22180 Изпълнителна Средно образование Работник, поддържане на лични предпазни средства и защитно облекло 02/08/2022
гр. Стара Загора Военно окръжие І степен - Стара Загора Експертна длъжност Бакалавър Експерт в офиси за военен отчет в общини Павел Баня и Мъглиж 27/05/2022
с. Змейово, войскови район извън населеното място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26940) Ръководно ниво Средно образование Управител, стол 20/05/2022
гр. Варна 54840 - Варна Техническа Средно образование Техник-механик, двигатели с вътрешно горене 31/05/2022
гр. Троян ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Специалист-администратор 23/05/2022
гр. Варна в.ф. 34960 Технически Средно образование Огняр (на парни котли) 31/05/2022
к.к. "Боровец" Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Изпълнител-работник в кухня 23/05/2022
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител - главен готвач / готвач - 4 щ. бройки 20/05/2022
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-работник в кухня - 4 щ. бройки 20/05/2022
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-сервитьор - 9 щ. бройки 20/05/2022

Страници