Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр.Бургас, кв.Сарафово ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование специалист - домакин, старши камериер 08/07/2022
с. Змейово, войскови район извън населеното място Военно формирование 24850 Ниво изпълнител Средно образование „Главен технически сътрудник“ 22/07/2022
София в.ф. 22970 услуги Средно образование фризьор 08/07/2022
с. Рибарица, общ. Тетевен, обл. Ловеч ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование изпълнител-готвач 01/07/2022
гр. София Министерство на отбраната експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование Главен специалист в дирекция "Планиране, програмиране и бюджет" 26/06/2022
гр. Троян в.ф. 24430 Полиграфия Средно образование Главен специалист 26/06/2022
гр. Троян в.ф. 24430 Картография Бакалавър Старши експерт 26/06/2022
гр. Троян в.ф. 24430 Логистично осигуряване Бакалавър Старши експерт 26/06/2022
гр. Троян в.ф. 24430 Защита на класифицираната информация Бакалавър Старши експерт 26/06/2022
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Транспортни дейности Средно образование Автомеханик във взвод "Поддръжка на казармено-жилищния фонд" в служба "Летищно-техническо и битово осигуряване" на отделение "Логистика" 27/06/2022
София в.ф. 22970 поддръжка Средно образование водопроводчик, поддръжка 01/07/2022
София в.ф. 22970 техническа Средно образование техник, електрически системи 01/07/2022
гр. София Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" Техническа Средно образование Главен специалист 23/06/2022
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Технически дейности Средно образование Авиотеханик в сектор "Одобрена организация за обучение" на център "Професионално обучение и обучение на чуждестранни студенти" 21/06/2022
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Технически дейности Средно образование Авиомеханик в сектор "Одобрена организация за обучение" на център "Професионално обучение и обучение на чуждестранни студенти" 21/06/2022
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Обучение Бакалавър Старши преподавател, висше училище (главен оценител на практическите умения) в сектор "Организация за обучение и изпитване на персонал за техническо обслужване" в център "Следдипломна квалификация" 20/06/2022
гр.Сливен 46700 - Сливен Ремонтна дейност Средно образование Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества 30/06/2022
с. Горна Малина в.ф.18270 техническа Средно образование Дърводелец, поддръжка 30/06/2022
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Транспортни дейности Средно образование Шофьор, автобус във взвод „Поддръжка на казармено-жилищния фонд“ на служба „Летищно - техническо и битово осигуряване“ в отделение Логистика 17/06/2022
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Транспортни дейности Средно образование Шофьор, товарен автомобил във взвод „Поддръжка на казармено-жилищния фонд“ на служба „Летищно - техническо осигуряване и битово осигуряване“ в отделение Логистика 17/06/2022

Страници