Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Обучение Средно образование Главен специалист в катедра "Техническа експлоатация на летателни апарати" във факултет "Авиационен" 30/06/2021
с. Змейово, войскови район извън населеното място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26940) ниво изпълнител Средно образование „Технически изпълнител“ 30/06/2021
К.к. Боровец Военно формирование 42130 Обществено хранене Средно образование „Главен готвач“ 12/07/2021
Стара Загора 54230 Изпълнителска Средно образование Работник, поддръжка 30/06/2021
София в.ф. 22970 обслужваща Средно образование работник, кухня 02/07/2021
гр. София ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Организация и осигуряване на мероприятията в Централен военен клуб - София Средно образование главен специалист 25/06/2021
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Обучение Бакалавър Летец-пилот, инструктор в сектор "Одобрена, организация за обучение" на център "Професионално обучение, следдипломна подготовка и обучение на чуждестранни студенти" 24/06/2021
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Бакалавър Старши експерт в сектор "Международно сътрудничество и Еразъм" в център "Професионално обучение, следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти" 24/06/2021
гр. Варна 32020 Техническа Средно образование Оператор по обслужване на специално въоръжение и техника 30/06/2021
Ямбол 52590 Охрана Средно образование Пазач, въоръжена охрана 25/06/2021
гр. Сливен Военно формирование 46700 Ремонтна дейност Средно образование Електрозаварчик 16/07/2021
Гарнизонно стрелбище "Драгомирово" В.Ф. 28880 Изпълнител/охрана/ Основно образование Охранител 21/06/2021
Свищов В.Ф. 28880 Изпълнител/охрана/ Основно образование Охранител 21/06/2021
Белене В.Ф. 28880 Техническа длъжност Средно образование Дърводелец 21/06/2021
Белене В.Ф. 28880 Изпълнител Не се изисква образование Работник, поддръжка 21/06/2021
Белене В.Ф. 28880 Техническа длъжност Основно образование Стругар 21/06/2021
Белене В.Ф. 28880 Техническа длъжност Средно образование Работник, зареждане на акумулатори 21/06/2021
Белене В.Ф. 28880 Техническа длъжност Основно образование Заварчик 21/06/2021
Пловдив Министерство на отбраната -Държавна детска градина "Кокиче" Образование Средно образование Касиер-домакин 0,5 щат 02/06/2021
Казанлък военно формирование 22180 Техническа Средно образование Огняр /на парен котел/ 30/07/2021

Страници