Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Бакалавър Старши експерт в сектор "Планиране, бюджет и обществени поръчки" 30/09/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Строителство Бакалавър Старши експерт в отделение "Логистика" 30/09/2020
гр. Сливен военно формирование 46700 Производство и ремонт Средно образование Дърводелец 30/09/2020
гр. София Министерство на отбраната техническа длъжност Средно образование Изпълнител в дирекция "Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание" 25/09/2020
с. Горна Малина в.ф.18270 хотелиерство Средно образование Камериер 30/09/2020
гр. Троян в.ф.24430 Програмно-техническа поддръжка Бакалавър „Старши експерт“ в секция „Програмно-техническа поддръжка“ 25/09/2020
гр. София Министерство на отбраната експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование Главен специалист в дирекция "Сигурност на информацията" 25/09/2020
гр. Троян в.ф.24430 Икономика Магистър Главен счетоводител, бюджетен във “Финансова служба” 25/09/2020
Горна малина 18270 експертна длъжност Бакалавър Старши експерт 23/09/2020
Пловдив Министерство на отбраната -Държавна детска градина"Кокиче" Образование Бакалавър учител подготвителна група 11/09/2020
София в.ф. 22970 обслужваща Средно образование работник, кухня 25/09/2020
с. Горна Малина в.ф. 18270 право Магистър Старши юрисконсулт 09/10/2020
Казанлък военно формирование 22180 Експертна, с аналитични функции Бакалавър Психолог 06/11/2020
гр. София 24900 Отбрана Бакалавър старши експерт в служба "Метеорологично осигуряване" 25/09/2020
гр. Сливен В.ф.46700 Автоматика, електроника, съобщителна техника Средно образование Техник, механик съобщителна техника 30/09/2020
с.Безмер, общ. Тунджа, обл.Ямбол в.ф.26030 изпълнител Средно образование Авиотехник 30/09/2020
Шумен в.ф.54060 Администрация Бакалавър Психолог 30/09/2020
Казанлък военно формирование 22180 Техническа Средно образование Огняр /на парен котел/ 30/09/2020
Казанлък военно формирование 22180 Техническа Средно образование Електротехник, поддръжка на сгради 30/09/2020
София в.ф. 22970 градинарство Средно образование градинар 11/09/2020

Страници