Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
с. Свобода Военно формирование 24620 - Свобода „Ниво изпълнител“ Средно образование Готвач 15/10/2021
гр. Разград Военно окръжие ІІ степен - Разград Експертна длъжност Бакалавър Експерт в офиси за военен отчет в общини Кубрат и Цар Калоян 30/09/2021
гр. София Министерство на отбраната техническа длъжност Средно образование Изпълнител в дирекция "Управление на човешките ресурси в отбраната" 25/09/2021
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Средно образование Главен технически сътрудник в департамент "Природни и хуманитарни науки" 24/09/2021
гр. София в.ф. 54800 - Национална гвардейска част Изпълнителна Средно образование Главен специалист в „танцова формация „АЛГАРА“ в Представителен ансамбъл на Въоръжените сили 27/09/2021
гр. София в.ф. 54800 - Национална гвардейска част Експертна Бакалавър Старши експерт в „танцова формация „АЛГАРА“ в Представителен ансамбъл на Въоръжените сили 27/09/2021
гр. София в.ф. 54800 - Национална гвардейска част Експертна Бакалавър Старши експерт в „Техническо звено“ на Представителен ансамбъл на Въоръжените сили 27/09/2021
гр. София в.ф. 54800 - Национална гвардейска част Експертна Бакалавър Главен експерт в Представителния ансамбъл на Въоръжените сили 27/09/2021
гр. Сливен Военно окръжие ІІ степен - Сливен Експертна длъжност Бакалавър Експерт в офиси за военен отчет в община Нова Загора и община Твърдица 30/09/2021
гр. Стара Загора Военно окръжие І степен - Стара Загора Изпълнителска длъжност Средно образование Оператор, парни и водогрейни съоръжения" 20/09/2021
гр. Стара Загора Военно окръжие І степен - Стара Загора Изпълнителска длъжност Средно образование Старши специалист 20/09/2021
гр. Стара Загора Военно окръжие І степен - Стара Загора Експертна длъжност Бакалавър Старши експерт 20/09/2021
София 54980 Обществено хранене Средно образование Готвач 04/10/2021
гр. Долна Митрополия военно формирование 52090 изпълнител Средно образование ЧИСТАЧ/ХИГИЕНИСТ 17/09/2021
гр. София Министерство на отбраната техническа длъжност Средно образование Изпълнител в дирекция "Отбранителна политика и планиране" 16/09/2021
Смолян 28330 Техническа Средно образование Огняр на парен котел 01/10/2021
гр. Търговище Военно окръжие ІІ степен - Търговище Техническа длъжност Средно образование технически изпълнител 17/09/2021
гр. София военно формирование 22620 Изпълнител Средно образование Техник-механик в цех "Ремонт на АБТТ" 30/09/2021
гр. София военно формирование 22620 Изпълнител Средно образование Техник-механик в цех "Ремонт на специална техника" 30/09/2021
гр. София военно формирование 22620 Изпълнител Средно образование Техник-механик 30/09/2021

Страници