Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Деловодна и архиварска дейност Средно образование главен специалист в дирекция "Административно-правно обслужване и човешки ресурси" по Допълнително разписание на длъжностите 28/10/2019
Централен артилерийски технически изпитателен полигон с. Змейово, войскови район извън населеното място. военно формирование 26940 “Ниво изпълнител” Средно образование „Стругар“ 27/10/2019
Варна в.ф. 34410 технически длъжности Средно образование Шофьор, автобус 15/11/2019
гр. Велико Търново Национален военен университет "Васил Левски" поддръжка Не се изисква образование работник, поддръжка 25/10/2019
с. Корен, обл. Хасково в.ф. 22280 Охрана Средно образование Пазач въоръжена охрана 23/10/2019
град София Военно формирование 54980 - София Обществено хранене Средно образование Работник, кухня по "Допълнително разписание на длъжностите" 18/10/2019
Варна 26870-Варна Хидрография Средно образование Старши специалист 31/10/2019
гр. Велико Търново Национален военен университет "Васил Левски" експертна със спомагателни функции Бакалавър Инженер, конструктор в строителството 18/10/2019
гр. Велико Търново Национален военен университет "Васил Левски" експертна длъжност в администрацията Магистър Старши юрисконсулт 18/10/2019
гр. Шумен НВУ "Васил Левски" - факултет "Артилерия, ПВО и КИС" администрация Средно образование Главен специалист в служба"Финанси" 17/10/2019
БУРГАС В.Ф. 32890 ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ Професионален бакалавър ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК 31/10/2019
ГРАД СОФИЯ ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 54980 Обществено хранене Средно образование Работник, кухня по "Допълнително разписание на длъжностите" 18/10/2019
ЯМБОЛ В.Ф.54100 Финанси и икономика Магистър Главен счетоводител, бюджетен 18/10/2019
с. Негушево, област Софийска 52370 обслужващи Средно образование Шофьор, цистерна 31/10/2019
с. Негушево, област Софийска 52370 обслужващи Средно образование Шофьор, тежкотоварен автомобил – 12 и повече тона 31/10/2019
с. Негушево, област Софийска 52370 администрация Бакалавър Старши експерт 31/10/2019
гр. Варна 32140 Техническа Средно образование Техник-механик, централизирано топлоснабдяване в отоплителна централа 21/10/2019
Мусачево 42600 експертна длъжност Магистър Главен счетоводител, бюджетен 31/10/2019
София 24900 Техническа Средно образование Електротехник, поддръжка на сгради. 01/11/2019
гр. Долна Митрополия военно формирование 52090 Метеорология или Физика Бакалавър Метеоролог 20/12/2019

Страници