Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
к.к. Боровец Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Изпълнител-готвач 05/04/2023
София в.ф. 22970 услуги Средно образование Барман 21/04/2023
София в.ф. 22970 услуги Средно образование Технически изпълнител (сервитьор) 21/04/2023
София в.ф. 22970 услуги Средно образование работник, поддръжка сгради 21/04/2023
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Експертна Бакалавър Счетоводител по чл.68, ал.1, т.1 от КТ - срочен договор 03/04/2023
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Експертна Бакалавър Старши експерт - по чл. 68, ал.1, т.3 от КТ - срочен договор 03/04/2023
гр. Варна в.ф. 34410 - Варна Технически Средно образование Автомеханик 30/04/2023
гр. Варна в.ф. 34410 - Варна Транспортни дейности Средно образование Шофьор, автобус 30/04/2023
гр. Пазарджик Военно окръжие ІІ степен - Пазарджик Експертна длъжност Бакалавър Експерт в офис за военен отчет 03/04/2023
гр. Созопол, хотел ВПД "Созопол" ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование главен специалист - хранене 12/04/2023
гр. Созопол, ВМК-Созопол ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Техническа поддръжка Средно образование изпълнител - работник поддръжка 03/04/2023
с. Змейово, войскови район извън населеното място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26940) ниво изпълнител Средно образование „Работник, кухня“ 07/04/2023
ГР. БУРГАС В.Ф. 32890 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование ГЛАВЕН СПЕЦИАЛИСТ 31/03/2023
София в.ф. 44510 Изпълнител Средно образование Готвач в "Домакинско отделение" 16/04/2023
Хасково в.ф.52740 Технически длъжности Средно образование Техник, електрически системи 31/03/2023
с. Змейово, войскови район извън населеното място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26940) ниво изпълнител Средно образование „Оператор, телекомуникационни съоръжения“ 31/03/2023
гр. София ВМА - гр. София Администрация Магистър „Главен юрисконсулт“ 31/03/2023
гр. София ВМА - гр. София Здравеопазване Не се изисква образование Общ работник в МБАЛ - София 31/03/2023
гр. София ВМА - гр. София Перално-шивашки комплекс на МБАЛ - София Средно образование Общ работник по ДРД в перално-шивашки комплекс 31/03/2023
гр. София ВМА - гр. София техническа експлоатация, поддръжка, ремонт на сгради Бакалавър Главен експерт 31/03/2023

Страници