Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София военно формирование 52750 Общосистемна интеграция и развитие на комуникационно-информационни системи Бакалавър Старши експерт в сектор ,,Системно интегриране, изграждане и развитие на КАС 30/09/2021
гр. София Министерство на отбраната експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование Главен специалист в дирекция "Административно и информационно обслужване" 24/07/2021
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Компютри и комуникации Бакалавър Началник сектор "Дистанционно обучение" 30/07/2021
София Министерство на отбраната техническа длъжност Средно образование Изпълнител в дирекция "Правно-нормативна дейност в отбраната" 18/07/2021
с. Крумово, обл. Пловдив военно формирование 32040 Въздушно движение Бакалавър Старши експерт в служба „Обслужване на въздушното движение” 30/07/2021
с. Крумово, обл. Пловдив военно формирование 32040 психология Бакалавър Старши експерт в служба „Административно-правно осигуряване и връзки с обществеността” 30/07/2021
с. Крумово, обл. Пловдив военно формирование 32040 парашутист, аварийно-спасителни дейности Средно образование Инструктор, парашутизъм в отделение ”Търсене и спасяване” 30/07/2021
с. Крумово, обл. Пловдив военно формирование 32040 финанси Средно образование Главен специалист в служба "Финанси" 30/07/2021
с. Крумово, обл. Пловдив военно формирование 32040 работа с документи Средно образование Главен специалист в отделение „Авиационна техника и въоръжение” 30/07/2021
гр. София 48310 архивистика Средно образование Главен специалист в звено "Архивен фонд на Военновъздушните сили" 09/07/2021
Стара Загора 54230 Изпълнителска Средно образование Работник, поддръжка 30/07/2021
гр. Сливен Военно формирование 46700 Ремонтна дейност Средно образование Електрозаварчик 20/08/2021
Пловдив Министерство на отбраната -Държавна детска градина "Кокиче" Образование Средно образование Касиер-домакин 0,5 щат 02/06/2021
Казанлък военно формирование 22180 Техническа Средно образование Огняр /на парен котел/ 30/07/2021
Смолян 28330 Смолян Средно образование Главен специалист в служба "Финанси" 18/05/2021
гр. София Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" Компютри и комуникации Средно образование Технически сътрудник 02/04/2021
с. Горна Малина в.ф.18270 техническа Средно образование Огняр 23/07/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Оператор по ремонт на въоръжение, военни техники и имущества 06/08/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 31/08/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корпусник, корабостроене, кораборемонт 31/08/2021

Страници