Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Сливен военно формирование 46700 ремонтна дейност Средно образование Монтьор-механик по специално въоръжение и техника 29/10/2021
гр. София военно формирование 38410 Логистично осигуряване Средно образование ,,Работник, кухня'' от звено ,,Хранително обслужване'' в секция ,,Логистично осигуряване'' 13/11/2021
гр. София военно формирование 38410 Логистично осигуряване Средно образование ,,Готвач'' от звено ,,Хранително обслужване'' в секция ,,Логистично осигуряване'' 13/11/2021
гр. Варна 32140 Техническа Бакалавър Инженер,механик в КИМС 30/10/2021
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Право Магистър Старши юрисконсулт в сектор "Планиране, бюджет и обществени поръчки" 21/10/2021
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Бакалавър Началник сектор „Образователни, международни и иновационни проекти” в отделение „Учебна и научна дейност“ 21/10/2021
гр. София Министерство на отбраната експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование Главен специалист в главна дирекция "Инфраструктура на отбраната" 16/10/2021
гр. Плевен Министерство на отбраната техническа длъжност Средно образование Изпълнител в главна дирекция "Инфраструктура на отбраната" 15/10/2021
гр. София ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Поддържане на хигиената в административната сграда на ул. "Шейново" 23 Не се изисква образование изпълнител-чистач 18/10/2021
гр. София Министерство на отбраната техническа длъжност Средно образование Изпълнител в дирекция "Административно и информационно обслужване" 15/10/2021
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Административна Бакалавър Старши експерт - по чл. 68, ал.1, т.1 от КТ - срочен договор 15/10/2021
гр. Варна Военно окръжие І степен - Варна Икономика, счетоводство Магистър Счетоводител 05/11/2021
гр. Долна Митрополия, обл. Плевен военно формирование 52090 техническа длъжност Средно образование Авиомеханик 14/10/2021
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Бакалавър Ръководител, звено в издателски, библиотечно-информационен и кариерен център на отделение "Учебна и научна дейност" 21/10/2021
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Бакалавър Старши експерт в сектор "Образователни, международни и иновационни проекти" на отделение "Учебна и научна дейност" 21/10/2021
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование КОРАБЕН МОТОРИСТ/МАШИНИСТ/ 15/10/2021
гр. Шумен служба "Административно осигуряване" във ф-т "Артилерия, ПВО и КИС" на НВУ "Васил Левски" администрация Бакалавър Старши експерт 05/10/2021
с. Свобода Военно формирование 24620 - Свобода „Ниво изпълнител“ Средно образование Готвач 05/11/2021
София 54980 Обществено хранене Средно образование Готвач 04/10/2021
гр. София военно формирование 22620 Изпълнител Средно образование Техник-механик в цех "Ремонт на специална техника" 29/10/2021

Страници