Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
с. Светлен военно формирование 24540 изпълнителска Средно образование оператор по обслужване на специално въоръжение и техника-2бр. 22/07/2024
гр. Плевен Военно окръжие І степен – Плевен Техническа длъжност Средно образование Оперативен дежурен 29/07/2024
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование ОПЕРАТОР ПО РЕМОНТ НА БОЙНИ ПРИПАСИ И СПЕЦИАЛНИ ПИРОТЕХНИЧСКИ СРЕДСТВА 30/08/2024
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Средно образование Завеждащ архивохранилище в Учрежденски архив 26/07/2024
гр. Китен Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" поддръжка на сграден фонд Не се изисква образование изпълнител-общ работник в Морска база "Китен" - 10 щатни бройки 22/07/2024
гр. Китен Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" градинска поддръжка и озеленяване Не се изисква образование изпълнител-градинар в Морска база "Китен" 22/07/2024
гр. Китен Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" поддръжка и ремонт на ВиК инсталации Средно образование изпълнител-водопроводчик в Морска база "Китен" 22/07/2024
гр. Китен Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" поддръжка и ремонт на ел. инсталации и съоръжения Средно образование изпълнител-електромонтьор в Морска база "Китен" 22/07/2024
гр. Китен Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" стопанска дейност Средно образование специалист-домакин в хотел "Балканика" в Морска база "Китен" 22/07/2024
гр. Китен Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" стопанска дейност Средно образование специалист-домакин в хотел "Марина" в Морска база "Китен" 22/07/2024
гр. Китен Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическа дейност Средно образование главен специалист - отговорен служител на Яхтено пристанище в Морска база "Китен" - 2 щатни бройки 22/07/2024
гр. Китен Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическа дейност Средно образование главен специалист в хотел "Балканика" в Морска база "Китен" 22/07/2024
гр. Китен Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическа дейност Средно образование главен специалист в хотел "Марина" в Морска база "Китен" 22/07/2024
гр. Варна в.ф. 38010 - Варна Отбрана Средно образование Домакин 19/07/2024
гр. Варна в.ф. 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, климатична, вентилационна и хладилна техника 22/07/2024
гр. Габрово Военно окръжие ІІ степен - Габрово Експертна длъжност Бакалавър Експерт 26/07/2024
с. Крумово, обл. Пловдив 32040 Метеорология Бакалавър Старши експерт в секция „Метеорологично осигуряване” 19/07/2024
гр. Стара Загора Военно окръжие I степен – Стара Загора Експертна длъжност Бакалавър Старши експерт - по заместване 19/07/2024
гр. Гоце Делчев Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Специалист-администратор 17/07/2024
гр. Хасково Военно окръжие II степен – Хасково Експертна длъжност Бакалавър Експерт - по заместване 19/07/2024

Страници