Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Търговище Военно окръжие ІІ степен - Търговище Ниво технически сътрудник Средно образование Главен технически сътрудник 09/03/2020
гр. София Военно формирование 22620 Техническа длъжност Средно образование Техник-механик 10/03/2020
гр. Сливен Военно формирование 46700 Техническа длъжност (Изпълнител) Средно образование Автомеханик 17/03/2020
Пловдив Министерство на отбраната -Държавна детска градина"Кокиче" Образование Бакалавър учител подготвителна група 27/02/2020
гр.Търговище ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Дейностите и услугите, предоставяни във Военен клуб-Търговище. Технически дейности. Средно образование Изпълнител-1 щатна бройка 24/02/2020
гр.Велико Търново ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" дейностите и услугите, предоставяни във Военен клуб-Велико Търново. Технически дейности. Средно образование главен специалист-1 щатна бройка 24/02/2020
София 24900 Административна Бакалавър Старши експерт 27/02/2020
гр. Добрич Военно окръжие ІІ степен - Добрич Експертна длъжност Бакалавър Експерт 28/02/2020
гр. Сливен Военно формирование 46700 Металообработване (Изпълнител - И2-14) Средно образование Фрезист 04/03/2020
гр.Карлово Държавна Детска Градина "Светлина" Здравеопазване и спорт Бакалавър Медицинска сестра 17/02/2020
гр. София в.ф. 22970 услуги Средно образование Фризьор 21/02/2020
с. Свобода Военно формирование 24620 - Свобода Икономическа Средно образование Главен специалист - по чл. 68, ал.1, т.3 от КТ - срочен договор за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа 28/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Строителство Не се изисква образование Електрозаварчик 06/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Строителство Средно образование Технически ръководител, строителство 06/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Обслужващи дейности, услуги и почистване Не се изисква образование чистач, хигиенист 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Строителство Не се изисква образование работник, поддръжка 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Бакалавър старши експерт 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Бакалавър началник сектор „Образователни, международни и иновационни проекти“ 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Администрация Бакалавър старши експерт в служба „Професионално обучение, квалификация и подготовка“ 05/02/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище „Георги Бенковски“ Финанси и икономика Бакалавър старши експерт 05/02/2020

Страници