Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Бургас В.Ф. 32890 - БУРГАС СТРОИТЕЛНА Средно образование РАБОТНИК, ПОДДРЪЖКА 12/06/2020
Плевен 22160 Охрана Средно образование Охранител 12/06/2020
гр. Бургас в.ф. 54950 - Бургас ТЕХНИЧЕСКА Бакалавър СТАРШИ ЕКСПЕРТ 12/06/2020
гр. Бургас в.ф. 54950 - Бургас техническса Средно образование Главен специалист 12/06/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Обучение и наука Магистър Преподавател 01/07/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Обучение и наука Магистър Асистент 01/07/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Образование Магистър Асистент 01/07/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Обучение и наука Магистър Асистент 01/07/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Обучение и наука Магистър Асистент 01/07/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Обучение и наука Магистър Асистент 01/07/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Обучение и наука Магистър Асистент 01/07/2020
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Обучение и наука Магистър Асистент 01/07/2020
гр. Варна 32020 Автотранспорт Средно образование Шофьор, специален тежкотоварен автомобил 30/06/2020
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 30/06/2020
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Монтьор-механик по специално въоръжение и техника 30/06/2020
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корпусник, корабостроене, кораборемонт 30/06/2020
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Настройчик, режещи и металообработващи машини 30/06/2020
гр. Варна 32140 Прехрана Средно образование Главен технически сътрудник в продоволствен склад 30/06/2020
гр. Варна 32140 Техническа Средно образование Главен технически сътрудник в склад за ГСМ 30/06/2020
гр. Варна 32140 Техническа Средно образование Старши специалист 30/06/2020

Страници