Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
с. Крумово, обл. Пловдив в.ф. 32040 Авиационна техника Магистър Главен инженер в група "Техническо обслужване и инспекции на авиационна техника" /две длъжности/ 14/12/2021
с. Крумово, обл. Пловдив в.ф. 32040 Обслужване на въздушното движение Бакалавър Старши експерт в служба „Обслужване на въздушното движение” 14/12/2021
с. Крумово, обл. Пловдив в.ф. 32040 Горивосмазочни материали Бакалавър Старши експерт в секция "Горивосмазочни материали" 14/12/2021
с. Крумово, обл. Пловдив в.ф. 32040 Химик Бакалавър Старши експерт в служба "Ядрена, химическа, биологична защита и екология" 14/12/2021
ГР. БУРГАС В. Ф. 32890-БУРГАС ХУМАНИТАРНА/МЕДИЦИНА/ Професионален бакалавър ТЕХНИЧЕСКИ ИЗПЪЛНИТЕЛ 15/12/2021
гр. София Военно формирование 22620 Изпълнител Основно образование Пазач, въоръжена охрана 16/12/2021
ГР. БУРГАС В.Ф. 32890 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование ТЕХНИК, ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЦЕНТРАЛИ И МРЕЖИ 15/12/2021
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование "ГАЛВАНОТЕХНИК" В ЛЕЯРСКИ ЦЕХ 15/12/2021
ГР. БУРГАС В.Ф. 24830 - БУРГАС ТЕХНИЧЕСКА ДЛЪЖНОСТ Средно образование "ГАЛВАНОТЕХНИК" В ЛЕЯРСКИ ЦЕХ 15/12/2021
Варна ВМС / в.ф. 28430 Анализ и информационно осигуряване Бакалавър Експерт 15/02/2022
Варна ВМС / в.ф. 28430 Анализ и информационно осигуряване Бакалавър Експерт 15/02/2022
гр. Долна Митрополия, обл. Плевен военно формирование 52090 техническа длъжност Бакалавър Старши експерт 10/12/2021
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Административна Бакалавър Старши експерт - по чл. 68, ал.1, т.1 от КТ - срочен договор 09/12/2021
гр. Божурище Военно формирование 54320 Икономика Средно образование старши специалист 15/12/2021
гр. Божурище Военно формирование 54320 Икономика Средно образование старши специалист 15/12/2021
гр. Варна в.ф. 34410 - Варна Технически Средно образование Старши специалист 10/12/2021
гр. Варна в.ф. 34410 - Варна Чистач / Хигиенист Средно образование Чистач / Хигиенист 10/12/2021
гр. Варна в.ф. 34410 - Варна Технически Средно образование „Технически сътрудник” във Военен стол „Маяк” 10/12/2021
с. Змейово, войскови район извън населеното място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26940) ниво изпълнител Средно образование Готвач 06/12/2021
гр. Варна 32140 Социални дейности Бакалавър Старши експерт 10/12/2021

Страници