Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Стара Загора Военно окръжие І степен - Стара Загора Експертна длъжност Бакалавър Експерт в офис за военен отчет в общини Павел Баня и Мъглиж 14/10/2022
гр. София Военно окръжие I степен – София Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител - 2 длъжности 10/10/2022
Гарнизонно стрелбище "Драгомирово" 28880 охранителна дейност Средно образование Охранител 20/10/2022
Долна Митрополия в.ф. 52090 Хранене (готвачи, сервитьори, работници в кухня и др.) Средно образование Готвач 13/10/2022
гр. София Министерство на отбраната експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование Главен специалист в главна дирекция "Инфраструктура на отбраната" 02/10/2022
гр. Враца Военно окръжие ІІ степен - Враца Техническа длъжност Средно образование Оперативен дежурен 21/10/2022
гр.Карлово ДДГ"Светлина" към МО здравеопазване Бакалавър медицинска сестра 10/10/2022
София Военна академия "Г. С. Раковски" Администрация Магистър Началик на сектор "Обществени поръчки и програмиране" 20/10/2022
гр. Ямбол Военно окръжие ІІ степен - Ямбол Експертна длъжност Бакалавър Експерт в офис за военен отчет в община Ямбол - по заместване 07/10/2022
София в. ф. 46430 Право Магистър Главен юрисконсулт в сектор "Договори и обществени поръчки" 14/10/2022
Казанлък 22180 експертна Магистър Финансов контрольор 01/11/2022
гр. Варна 32020 техническа Средно образование Шофьор, специален тежкотоварен автомобил 31/10/2022
8637, с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол 26030 Изпълнител Средно образование Дърводелец 31/10/2022
гр.Варна в.ф. 28430 Анализ и информационно осигуряване Бакалавър Експерт 01/11/2022
ГР. БУРГАС В. Ф. 32890-БУРГАС ХУМАНИТАРНА/МЕДИЦИНА/ Професионален бакалавър ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК 28/10/2022