Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Администрация Бакалавър Старши експерт в сектор "Организация за обучение и изпитване на персонал за техническо обслужване" на център "Професионално обучение, следдипломна квалификация и обучение на чуждестранни студенти" 11/12/2020
София в.ф. 22970 финанси, логистика Средно образование главен специалист 18/12/2020
София в.ф. 22970 обслужваща Средно образование Работник, поддръжка на сгради 18/12/2020
с. Горна Малина в.ф.18270 икономическа Магистър Главен счетоводител, бюджетен 25/01/2021
с. Горна Малина в.ф.18270 техническа Средно образование Огняр 23/12/2020
гр. Троян в.ф. 24430 Логистично осигуряване Средно образование Главен специалист в сектор "Логистика" от ДРД 29/11/2020
гр. Троян в.ф. 24430 Полиграфия Средно образование Полиграфист в секция "Обработка на полиграфична продукция" от ДРД 29/11/2020
гр. Троян в.ф. 24430 Полиграфия Средно образование Полиграфист в секция "Обработка на полиграфична продукция" 29/11/2020
гр. Велико Търново Национален военен университет "Васил Левски" административна Бакалавър Главен експерт 23/11/2020
Смолян 28330 Експертна, с аналитични функции Бакалавър Психолог 04/12/2020
с. Горна Малина в.ф.18270 техническа Средно образование водач селскостопснски машини 23/12/2020
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Техник-механик, съобщителни и свързочни съоръжения 10/01/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Корпусник, корабостроене, кораборемонт 10/01/2021
гр. Варна 54840 Техническа Средно образование Настройчик, режещи и металообработващи машини 10/01/2021
Варна 26870 - Варна Метеорология Магистър Ръководител звено, изследване и развитие 31/12/2020