Вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София Военно окръжие I степен - София Експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование Главен специалист 20/06/2023
гр. Троян в.ф. 24430 Картография Средно образование Старши специалист в секция "Картография" по ДРД 09/06/2023
гр. Троян в.ф. 24430 Полиграфия Средно образование Полиграфист 09/06/2023
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Компютри и комуникации Бакалавър Старши експерт в сектор "Дистанционно обучение" 12/06/2023
гр. Варна в.ф. 54840 Техническа Средно образование Настройчик, режещи и металообработващи машини 16/06/2023
гр. София Военно формирование 22620 Технически дейности Средно образование Техник, електротехника на автомобилния транспорт 23/06/2023
гр. София Военно формирование 22620 Технически дейности Средно образование Техник, механик в цех "Ремонт на средства на инженерно въоръжение и средства за механизация на товаро - разтоварни работи" 16/06/2023
Варна ВВМУ "Н.Й. Вапцаров" Експертна Бакалавър Счетоводител по чл.68, ал.1, т.1 от КТ - срочен договор 12/06/2023
гр. Ловеч Военно окръжие ІІ степен – Ловеч Експертна длъжност Бакалавър Експерт 02/06/2023
гр. Бургас Военно окръжие ІІ степен - Бургас Техническа длъжност Средно образование Оперативен дежурен 02/06/2023
гр. Пазарджик Военно окръжие ІІ степен - Пазарджик Техническа длъжност Средно образование Оперативен дежурен 31/05/2023
ГР. БУРГАС В.Ф. 32890 - БУРГАС ФИНАНСИ Бакалавър СЧЕТОВОДИТЕЛ 02/06/2023
гр. Троян в.ф. 24430 Право Магистър Старши юрисконсулт 15/06/2023
София в.ф. 22970 техническа Средно образование главен специалист 31/05/2023
гр.Сливен в.ф. 46700 Ремонтна дейност Средно образование Автомеханик 09/06/2023
гр. Варна в.ф. 34410 - Варна Транспортни дейности Средно образование Шофьор, автобус 31/07/2023
гр. Варна в.ф. 34410 - Варна Технически Средно образование Автомеханик 31/07/2023
гр. София ВМА - гр. София Администрация Магистър Главен юрисконсулт в служба "Обществени поръчки" 15/06/2023
гр. София ВМА - гр. София Здравеопазване Не се изисква образование Общ работник в МБАЛ - София - 7 вакантни длъжности 15/06/2023
гр. София ВМА - гр. София Здравеопазване Не се изисква образование Общ работник в МБАЛ - София - 7 вакантни длъжности 15/06/2023

Страници