Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
Пловдив 56120 охрана Основно образование Пазач, въоръжена охрана 23/11/2022
Пловдив 56120 охрана Основно образование Пазач, въоръжена охрана 23/11/2022
гр. София Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Почистване и поддържане на парковото пространство и вътрешните дворове на територията на хотел "Шипка" Средно образование Изпълнител-градинар 21/11/2022
гр. Ловеч Военно окръжие ІІ степен – Ловеч Експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование Старши специалист 21/11/2022
Стара Загора 54140 Изпълнителска Средно образование Домакин 18/11/2022
Сливен в.ф. 22220 Личен състав Средно образование Главен специалист 18/11/2022
гр. Свищов - Музей на Инженерни войски 28880 Охранителна дейност Средно образование Охранител 21/11/2022
гр. София Министерство на отбраната техническа длъжност Средно образование Изпълнител в дирекция "Административно и информационно обслужване" - 2 бр. 11/11/2022
Велико Търново НВУ "Васил Левски", факултет "Логистика и технологии" администрация Бакалавър старши експерт 14/11/2022
София в.ф. 22970 строителство Средно образование работник, поддържka сгради 06/11/2022
Варна в.ф. 34410 - Варна Администрация Бакалавър Експерт в отделение "Административно осигуряване и личен състав" 31/10/2022
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Компютри и комуникации Бакалавър Началник сектор "Дистанционно обучение" във ВВВУ "Георги Бенковски" 28/10/2022
гр. Троян в. ф. 24430 Картография Бакалавър Старши експерт 27/10/2022
гр. Стара Загора 54140 Изпълнител Средно образование Готвач 28/10/2022
гр. София Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" Техническа Средно образование Технически сътрудник 24/10/2022
гр. Благоевград Военно окръжие І степен - София Експертна длъжност Бакалавър „Експерт“ в сектор „Военен отчет, комплектуване, набиране и адаптация“ във Военно окръжие II степен - Благоевград 28/10/2022
гр. София Централно военно окръжие Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител 25/10/2022
гр. Ловеч Военно окръжие ІІ степен – Ловеч Експертна длъжност Бакалавър Експерт 28/10/2022
8637, с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол 26030 Изпълнител Средно образование Авиотехник 31/10/2022
8637, с. Безмер, общ. Тунджа, обл. Ямбол 26030 Изпълнител Средно образование Главен готвач 31/10/2022

Страници