Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. София Министерство на отбраната изпълнител Средно образование Изпълнител в дирекция "Обществени поръчки в отбраната" 14/06/2024
гр. София Министерство на отбраната експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование Главен специалист в дирекция "Сигурност на информацията" 13/06/2024
гр. Сливен Военно формирование 42170 инженерно-техническа Средно образование Главен технически сътрудник 14/06/2024
град Благоевград Военно формирование 26400 Експертна длъжност Магистър Главен юрисконсулт 07/06/2024
гр. София в. ф. 26480 Експертна Бакалавър Главен експерт в отделение "Обществени поръчки" 02/06/2024
гр. Стара Загора Военно окръжие І степен – Ст. Загора Техническа длъжност Средно образование Оперативен дежурен 07/06/2024
Велико Търново сектор "Компютърни симулации" администрация Бакалавър старши експерт 31/05/2024
с.Змейово, войскови район извън населено място Централен артилерийски технически изпитателен полигон (военно формирование 26 940) ниво изпълнител Средно образование „Общ работник“ 30/05/2024
гр. Перник Военно окръжие II степен - Перник Помощен административен персонал Средно образование Главен специалист в сектор "ВОКНА" 31/05/2024
гр. София Военно окръжие I степен - София Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител 31/05/2024
к.к. Пампорово Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Специалист-администратор в хотел "Хармония", к.к. Пампорово 28/05/2024
гр. Бургас Военно окръжие ІІ степен - Бургас Техническа длъжност Средно образование Оперативен дежурен 30/05/2024
гр. Враца Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-чистач 28/05/2024
гр. Варна в.ф. 32140 - Варна Охрана Средно образование Охранител 28/05/2024
гр. София, сградата на МО (ул. "Дякон Игнатий" №3) Комендантство - МО Обществено хранене Средно образование Работник, кухня. Код по НКПД 9412 0003 23/05/2024
гр. София Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" Административна дейност Средно образование Главен специалист 20/05/2024
с. Горна Малина в. ф. 18270 Експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование Главен специалист 27/05/2024
гр. София Военно формирование 38040 икономика Бакалавър Счетоводител 31/05/2024
гр. София Институт по отбрана "Професор Цветан Лазаров" Техническа длъжност Средно образование Технически сътрудник 17/05/2024
гр. Пловдив Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-чистач 20/05/2024

Страници