Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Варна в.ф. 34410 - Варна Администрация Средно образование Старши специалист в регистратура за некласифицирана информация 26/02/2024
гр. Земен, обл. Кюстендил 34690 Изпълнител Средно образование Старши специалист 25/02/2024
гр. Троян Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование Специалист-администратор 22/02/2024
гр. Сливен ИА"Военни клубове и военно-почивно дело" Туристическо обслужване Средно образование специалист - администратор 22/02/2024
Пловдив военно формирование 46690 Счетоводители Бакалавър Счетоводител 19/02/2024
Пловдив военно формирование 46690 Приложни специалисти Средно образование Главен специалист 19/02/2024
гр. София Военно формирование 38040 икономика Бакалавър Счетоводител 23/02/2024
гр. София Военно формирование 38040 икономика Бакалавър Счетоводител 23/02/2024
гр. София Военно формирование 38040 икономика Магистър Главен счетоводител, бюджетен 23/02/2024
гр. София Министерство на отбраната изпълнител Средно образование Специалист, държавна администрация в дирекция "Логистика" 16/02/2024
гр. Габрово Военно окръжие ІІ степен - Габрово Деловодство Средно образование „Старши специалист” в регистратура за класифицирана информация 23/02/2024
Карлово 34750 Обслужващи Средно образование Работник кухня 19/02/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Флагман" Туристическо обслужване Не се изисква образование Изпълнител-пиколо 16/02/2024
гр. Варна, к. к. „Св. св. Константин и Елена” Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" - хотел "Флагман" Туристическо обслужване Средно образование Изпълнител-работник поддържане на спорни съоръжения 16/02/2024
гр. Сливен Военно формирование 42170 икономика Средно образование Старши специалист в звено "Счетоводен отчет на финансови и материални ресурси" 23/02/2024
с. Змейово, войскови район извън населеното място Военно формирование 24850 Ниво изпълнител Средно образование „Главен технически сътрудник“ 09/02/2024
София 22800 сектор "Финанси" Бакалавър главен експерт 09/02/2024
гр. Варна в.ф. 54840 Администрация Бакалавър "Експерт" в планово - икономическо звено 12/02/2024
гр. София, ул. "Дякон Игнатий" № 3 (сградата на Министерството на отбраната) Комендантство - МО Обучение на служители от организационните единици на МО в областта на защита на класифицираната информация Бакалавър Главен експерт 16/02/2024
гр. Карлово 34750 Сигурност на информацията Средно образование Главен специалист 09/02/2024

Страници