Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
СОФИЯ В.Ф. 24510 СЧЕТОВОДСТВО Магистър ГЛАВЕН СЧЕТОВОДИТЕЛ БЮДЖЕТЕН 30/09/2023
гр. Плевен Военно окръжие І степен – Плевен Техническа длъжност Средно образование Оперативен дежурен 25/09/2023
гр. София Военно окръжие I степен – София Техническа длъжност Средно образование Оперативен дежурен - 2 длъжности 29/09/2023
гр. София Военно формирование 22620 Технически дейности Средно образование техник-механик в цех "Ремонт на автомобилна и бронетанкова техника" 29/09/2023
гр. София Военно формирование 22620 Технически дейности Средно образование шлайфист-в отделение"студена обработка"в цех"Специални дейности" 29/09/2023
гр. Варна 32020 Техническа Средно образование Главен технически сътрудник 25/09/2023
гр. Варна в.ф. 32140 Техническа Средно образование Управител, складово стопанство в склад за радиотехнически и свързочни средства 26/09/2023
гр. Бургас Военно окръжие ІІ степен - Бургас Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител на срочен трудов договор до 31.12.2023 г. 21/09/2023
гр.Сливен Военно формирование 46700 -Сливен Изпълнител - 72313010 Средно образование Изпитател, моторни превозни средства 29/09/2023
гр. София в.ф.22620 Администрация Бакалавър Експерт в отделение "Логистика" 15/09/2023
гр. София Военно формирование 28610 Приложни специалисти в държавната администрация, НКПД 3359 3026 Средно образование Главен специалист 29/09/2023
гр. София Военно формирование 28610 Настройчици на машини и сродни на тях, НКПД 7223 1015 Средно образование Стругар 29/09/2023
гр. Ловеч в.ф. 24480 Експертна длъжност Бакалавър Експерт 19/09/2023
гр. София Министерство на отбраната изпълнител Средно образование „Специалист, държавна администрация“ в дирекция "Социална политика и политика по военно-патриотично възпитание" 11/09/2023
гр. София Военно формирование 22450 Приложни специалисти в държавната администрация, НКПД 3359 3026 Средно образование Главен специалист 29/09/2023
гр. София Военно формирование 22450 Приложни специалисти в държавната администрация, НКПД 3359 3026 Средно образование Главен специалист 29/09/2023
гр. София Военно формирование 22450 Приложни специалисти в държавната администрация, НКПД 3359 3026 Средно образование Главен специалист 29/09/2023
гр. София Военно формирование 22450 Приложни специалисти в държавната администрация, НКПД 3359 3026 Средно образование Главен специалист 29/09/2023
гр. София Военно формирование 22450 Приложни специалисти в държавната администрация, НКПД 3359 3026 Средно образование Главен специалист 29/09/2023
гр. София Военно формирование 22450 Специалисти по администриране на политики, НКПД 2422 6041 Бакалавър Главен експерт 29/09/2023

Страници