Архив на вакантни или овакантяващи се позиции за цивилни служители

Населено място Структура / в.ф. Област в която е длъжността Минимална образователна степен Наименование на длъжността и основни изисквания Крайна дата за подаване на формуляри
гр. Казанлък ДДГ "Детелина" към МО детска градина Бакалавър учител, детска градина 23/03/2023
гр. София Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" Поддръжка и озеленяване на парка и градинската част на резиденция "Лозенец" Не се изисква образование изпълнител-градинар в резиденция "Лозенец" в отдел "ПОМО" 28/03/2023
гр. Русе ИА "Военни клубове и военно-почивно дело" Обслужване - неквалифицирана професия Не се изисква образование Изпълнител-чистач във Военен клуб - Русе 25/03/2023
гр. Плевен Военно окръжие І степен – Плевен Експертна длъжност със спомагателни функции Средно образование Старши специалист 23/03/2023
гр. Троян в. ф. 24430 Охрана Средно образование Охранител 24/03/2023
гр. Троян в. ф. 24430 Картография Средно образование Старши специалист в сектор "Картография" 24/03/2023
гр. Казанлък ДДГ "Детелина" към МО детска градина Бакалавър старши учител 16/03/2023
гр. Добрич Военно окръжие ІІ степен - Добрич Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител 17/03/2023
к.к. Пампорово Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическо обслужване Средно образование изпълнител-готвач в хотел "Хармония", к.к. Пампорово - 2 щ. бр. 17/03/2023
к.к. Пампорово Изпълнителна агенция "Военни клубове и военно-почивно дело" туристическо обслужване Средно образование изпълнител-главен готвач в хотел "Хармония", к.к. Пампорово 17/03/2023
гр. Кърджали Военно окръжие ІІ степен - Кърджали Техническа длъжност Средно образование Оперативен дежурен 10/03/2023
гр. Търговище Военно окръжие ІІ степен - Търговище Техническа длъжност Средно образование Технически изпълнител - на срочен трудов договор до 31.12.2023 г. по чл. 68, ал. 1, т. 3 от КТ (по заместване) 17/03/2023
гр. Троян в.ф. 24430 Право Магистър Старши юрисконсулт 05/03/2023
гр. Троян в.ф. 24430 Полиграфия Средно образование Старши специалист в секция "Обработка на полиграфична продукция" 05/03/2023
гр. Троян в.ф. 24430 Полиграфия Средно образование Механик, машинни инструменти 05/03/2023
ГР. БУРГАС В.Ф. 32890 - БУРГАС ИЗПЪЛНИТЕЛСКА Средно образование ТЕХНИЧЕСКИ СЪТРУДНИК 07/03/2023
гр. Долна Митрополия Висше военновъздушно училище "Георги Бенковски" Компютри и комуникации Бакалавър Началник сектор "Дистанционно обучение" във ВВВУ "Георги Бенковски" 10/03/2023
Пловдив 44220-Пловдив право Магистър Главен юрисконсулт 21/02/2023
гр. София Централно военно окръжие Експертна длъжност Бакалавър Главен експерт в сектор „Правно осигуряване и обществени поръчки” 02/03/2023
гр. София Централно военно окръжие Експертна длъжност Бакалавър Главен експерт в сектор „Правно осигуряване и обществени поръчки” 02/03/2023

Страници