Контакти

За мнения и предложения относно поддържането на списъка:

цивилен служител Р. Славева, тел. 02 92 21028 

 

Сигнали за нарушения (антикорупция): https://www.mod.bg/bg/anticorruption.html